Gangbaner

Med denne profilen kan man enkelt bygge den gangbanen eller plattformen man ønsker med gulv av SFG 250/40.
Profilen er også laget med spor for innfesting av vårt industrirekkverk og mot underliggende konstruksjon samt skruespor for montering av dekklokk.
Profilene kappes til ønskede mål og forbindes med stabile hjørnevinkler. Gangbanene forbindes deretter med popnagler.