Bredde: 300 mm
Høyde: 40 mm
Lengde: 6500 mm
Vekt: 5,0 kg/m
Materiale: 6060F22-T6

lx: 38,28 x 104 mm4
Wx: 14,80 x 103 mm3

1690 mm

Lagerføres ikke

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk