Brudekke

Sapa Brudekke er satt sammen av aluminiumprofiler som monteres direkte mot hovedbjelke eller sekundærbjelke.

Systemet, godkjent ifølge TK Bro VV 2009:27, er beregnet for nybygg, rehabilitering og reparasjoner. System 50 er beregnet for overbygg med bjelkeavstand opp til 850 mm, f.eks.ved utbytte av tredekke. System 100 kan anvendes ved bjelkeavstand opp til 2600 mm, f.eks. ved erstatning av eller i stedet for betongdekke.

Sapa Brudekkesystem har en veldig lav egenvekt, 42 kg/m2 for System 50 og 60 kg/m2 for System 100. Systemene er enkle å montere hvilket gir korte byggetider og korte stengetider.

Tre ulike metoder kan tilpasses ved beuk av Sapa Brudekkesystem:

  • Stedsmontasje
  • Prefabrikerte seksjoner
  • Prefabrikert bru

Kontakt oss gjerne for info og håndbok eller se på våre referanser (pdf)