6 måneder senere – Sapa oppdaterer om Covid-19-situasjonen

03.09.2020

6 måneder senere – Sapa oppdaterer om Covid-19-situasjonen

Jeg antar at mange av oss har hatt et ganske annerledes år og sommer enn planlagt. Noen ganger er det imidlertid også bra. Når vi blir tvunget til å endre vanene våre, som nå med Covid19-pandemien, gir dette oss ofte ny innsikt, og noen ganger finner vi ut at det er bedre å bryte et mønster. Denne sommeren har, i hvert fall for meg, vært preget av lavere fart, mer tid med familie og venner i tillegg til å være turist i mitt eget land. Mange av disse endringene vil sannsynligvis vedvare også etter at Covid19 har forsvunnet, ganske enkelt fordi det er en bedre løsning for oss som enkeltpersoner, miljøet og samfunnet som sådan.

Sannsynligvis vil det tilsvarende også være tilfelle i næringslivet generelt, og spesielt i byggenæringen. Vi vil oppleve endringer i måten å jobbe og samhandle på, nye løsninger og endringer i markedsmiljøet fremover.

Som for alle dere har 2020 vært et veldig spesielt år for Sapa. Som alltid, men spesielt nå, har helse og velvære for våre ansatte og samarbeidspartnere vært vår prioritet. Etter en periode uten tillatelse til eksterne besøk og med alle kontoransatte på hjemmekontor, ser vi en gradvis åpning av noen kontorer, i takt med hvordan situasjonen i de forskjellige landene tillater det. Ettersom situasjonen raskt endrer seg fra område til område, overvåker vi endringene nøye for å kunne handle raskt i forhold til utvikling av pandemien.
Når det gjelder kundekontakt bruker vi fortsatt webmøter og telefon, og prøver å begrense fysiske møter til kun det som forretningsmessig er nødvendig.

Driftsmessig startet vi veldig tidlig med å forberede oss på hjemmekontor, iverksette forholdsregler i våre produksjonen og sikre forsyninger av varer. Heldigvis har vi klart å være i full drift under pandemien og har til og med løftet leveringssikkerheten til et høyere nivå enn noen gang før. Dette er en stor prestasjon av teamet vårt i en vanskelig tid!

Som tidligere nevnt vil pandemien endre markedsmiljøet og dette vil trolig føre til stor variasjon mellom segmentene i virksomheten. Til nå har vi blitt overrasket over en ganske høy aktivitet i alle markedssegmenter på grunn av ferdigstillelser av pågående prosjekter, men når vi ser fremover er visibiliteten ganske lav. Ser vi på prognosene fremover er de ganske pessimistiske med stor usikkerhet og blandede signaler fra markedet. Kurvene med nye Covid-tilfeller lokalt og i verden er for tiden sannsynligvis bedre indikatorer.

La oss alle bidra til å holde pandemien under kontroll, og la oss sammen utforske de nye mulighetene som kan oppstå.

Ta vare på deg selv!

Gøte Johannes Nordh
Vice President North Region
Hydro Building Systems