Brandwerende oplossingen

SAPA biedt verschillende aluminium oplossingen die de brandveiligheid van gebouwen verhogen. We bieden brandveilige bouwmaterialen die de criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.

Brandwerende vliesgevel
Elegance 52 FR is een brandwerend aluminium vliesgevel systeem voor maximale beveiliging van verticale gevels tegen brand en rook. Een combinatie van complementaire afdichtingstrips, stalen klemstukken, koelstrips en brandwerende beglazing zorgt voor de classificatie EW60, EI60, EW30 of EI30. Dit vliesgevelsysteem kan worden toegepast in situaties met een WBDBO van 120 minuten. 

Brandwerende SAPA producten:  Thermo 74  &  Elegance 52 FR

 

Brandwerende ramen
Avantis 70 FR en Avantis 75 FR zijn brandwerende systemen voor aluminium ramen met vaste delen als ook voor draaikiep- en valramen. Een combinatie van complementaire afdichtingstrips, stalen klemstukken, koelstrips en brandwerende beglazing zorgt voor de classificatie EW30 en EI30.Het voldoet aan de NEN EN 1634-1.

Brandwerende SAPA producten:  Avantis 70 FR & Avantis 75 FR

 

Industriële brandwerende deuren
Industriële branddeuren zijn draaideuren die moeten voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit om als een brandwerende oplossing te boek te mogen staan en worden getoetst aan de nieuwe Europese norm NEN EN 1634-1. In deze norm staat precies omschreven op welke manier een deur getest dient te worden en onder welke voorwaarden. De fysieke brandtest wordt uitgevoerd zoals de branddeur ook in de praktijk wordt toegepast, niet alleen een paneel of ander onderdeel van de deur. SAPA biedt Thermo74 als brandwerende oplossing. Dit is een geïsoleerd aluminium systeem voor scheidingswanden en deuren met prestatieniveau EW30, EI30 en EI60.

Extra brandveiligheidseisen
Gebouwen waar extra brandveiligheidseisen aan gesteld worden, moeten gebouwd worden met specifieke producten die een dusdanige hoge mate aan brandveiligheid bieden dat ze een constructieve brandwerende oplossing bieden. Dit kan betekenen dat de toe te passen materialen of constructies zwaarder en/of beter uitgevoerd dienen te worden dan conform Bouwbesluit alleen noodzakelijk zou zijn. SAPA is lid van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en voldoet daarmee aan de strengste normeringen.