Brandwerende oplossingen

Sapa Building System biedt verschillende aluminium oplossingen die de brandveiligheid van gebouwen verhogen. We bieden brandveilige bouwmaterialen die de criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.

Brandwerende vliesgevel

Elegance 52 FR is een brandwerend aluminium vliesgevel systeem voor maximale beveiliging van verticale gevels tegen brand en rook. Een combinatie van complementaire afdichtingstrips, stalen klemstukken, koelstrips en brandwerende beglazing zorgt voor de classificatie EW60, EI60, EW30 of EI30. Dit vliesgevelsysteem kan worden toegepast in situaties met een WBDBO van 120 minuten. Met Elegance 52 FR is het mogelijk om brandwerende dakelementen te maken, zoals lichtstraten of een vliesgevel die gedeeltelijk onder een bepaalde hellingshoek gebouwd wordt.

Brandwerende ramen

Avantis 70 FR en Avantis 75 FR zijn brandwerende systemen voor aluminium ramen met vaste delen als ook voor draaikiep- en valramen. Een combinatie van complementaire afdichtingstrips, stalen klemstukken, koelstrips en brandwerende beglazing zorgt voor de classificatie EW30 en EI30.Het voldoet aan de NEN EN 1634-1.

Industriële brandwerende deuren

Industriële branddeuren zijn draaideuren, maar kunnen ook schuifdeuren en hefdeuren zijn. Ze moeten voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit om als een brandwerende oplossing te boek te mogen staan en worden getoetst aan de nieuwe Europese norm NEN EN 1634-1. In deze norm staat precies omschreven op welke manier een deur getest dient te worden en onder welke voorwaarden. De fysieke brandtest wordt uitgevoerd zoals de branddeur ook in de praktijk wordt toegepast, niet alleen een paneel of ander onderdeel van de deur. Sapa Building System biedt Thermo74 als brandwerende oplossing. Dit is een geïsoleerd aluminium systeem voor scheidingswanden en deuren met prestatieniveau EW30, EI30 en EI60.

Extra brandveiligheidseisen

Gebouwen waar extra brandveiligheidseisen aan gesteld worden, moeten gebouwd worden met specifieke producten die een dusdanige hoge mate aan brandveiligheid bieden dat ze een constructieve brandwerende oplossing bieden. Dit kan betekenen dat de toe te passen materialen of constructies zwaarder en/of beter uitgevoerd dienen te worden dan conform Bouwbesluit alleen noodzakelijk zou zijn. Sapa Building System is lid van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en voldoet daarmee aan de strengste normeringen.