Aliuminio metalurgija ir perdirbimas

Illustration: kretslopp/återvinningApie 8% žemės plutos sudaro aliuminis įvairų metalų sudėtyje, tad žaliavos atsargas galima laikyti neišsenkančiomis.  

Boksitas- tai  yra pagrindinė žaliava aliuminio gamyboje. Paskaičiuota, kad šios žaliavos iškasenų, turint omenyje šiandieninius gamybos tempus, užteks 200 – 400 metų. Į paskaičiavimus perdirbamas metals neįtrauktas .

Begalinis perdirbimas

Aliuminį galima perdirbti ir panaudoti naujuose gaminiuose neribotai , metalo savybės ir kokybė išlieka tokios pat. Be to, perlydymo procese prarandama tik keletas procentų aliuminio.

Po perdirbimo ciklo likęs aliuminis grįžta į gamtą aliuminio oksido forma – tokia, kokia natūraliai egzistuoja gamtoje. Perdirbimo procese sunaudojama energija sudaro  5 procentus visos energijos, reikalingos pirminio metalo gamybai.

Pastaruoju metu perdirbtas (antrinis) aliuminis  sudaro apie 25% viso sunaudojamo aliuminio pasaulyje.

Sapa aliuminio perdirbimo cechas

Sapa aliuminio perdirbimo ceche Sjunnen’e, perlydomos  išrūšiuotos aliuminio atliekos, gaunamos iš savų gamyklų, mūsų tiekėjų bei klientų. Po perlydymo proceso gaunami nauji metalo luitai – cilindro formos blokai, kuriuos galima tuoj pat naudoti profilių gamybai.