Vaihdamme logotyyppiä

Tulosta 21 kesä 2017

Sapa Building System määrittelee tuotemerkkinsä heijastavan arvojaan, alkuperäänsä ja liiketoimintamalliaan

Yksinkertaisuus on uutta kehitystä
Se on vastikään käynnistänyt tuotemerkkinsä uudistusohjelman, joka on tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Sapa Building System pyrkii yksinkertaistamaan tuotemerkkiään ja samalla vahvistamaan sitä, jotta se heijastaisi paremmin yrityksen arvoja, alkuperää, liiketoimintamallia ja tuotetarjontaa. Perimmäinen tarkoitus on yhdenmukaistaa tuotemerkki yrityskuvan kanssa ja samalla erottaa se konsernin muista liiketoiminta-alueista. Yksi maailma, yksi tuotemerkki, yksi logo.  

Tuotemerkin uudistustarpeen taustalla olivat yrityksen kasvu, pyrkimys selkeään ja vakuuttavaan viestiin sekä tarve kohdata tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet vahvana yrityksenä.

Yksi maailma, yksi tuotemerkki, yksi logo
Sapan uudessa logossa visualisoituu vahva ja selkeä tuotemerkki, joka keskittyy yhteen yhteiseen nimittäjään kaikessa tekemisessämme: alumiiniin.

Väriero emoyhtiöömme on selvä ja tunnusomainen. Sapan logon erottuvalla vihreällä värillä on juurensa pohjoismaisten mäntymetsien syvässä vihreydessä, ja siellä ovat myös yrityksen juuret. Samalla se symboloi alumiinin ”vihreyttä” – materiaalin, joka on kaikkien tuotteidemme sydän ja ydin.  

Logoa on selkiytetty ja yksinkertaistettu, ja sitä käytetään pääosin erillisversiona korostamaan avointa, selkeää ja inhimillistä liiketoimintakulttuuriamme. Sen puhtaan minimalistinen tyyli viittaa pohjoismaiseen elämäntapaan ja tapaan tehdä liiketoimintaa: rehellistä, yksinkertaista ja suoraa. Sapan kanssa saat mitä tilaat. 

Linjassa Sapan perinnön kanssa
Yksinkertainen lähestymistapa liittyy suoraan pohjoismaisiin juuriimme. Me rakastamme yksinkertaisuutta designissa, asenteessa, suhdetoiminnassa ja toimivissa ratkaisuissa… Yksinkertaisuus näkyy myös joustavuudessamme; se on työntekijöidemme DNA:ssa. Yhdistämme paikallisen maailmanlaajuiseen sekä tarjoamme parhaita tuotteita ja ratkaisuja kaikkialla maailmassa – suoralla, kunnioittavalla ja kestävällä tavalla. Kasvua, suorituksia ja menestyksiä arvioidaan yhä lisääntyvässä määrin ilmastovaikutuksia, energiavaatimuksia ja urbaania kasvua vasten. Kunnianhimoa? Kyllä! Mutta paljon tästä yksinkertaisemmaksi ei enää voi tulla!      

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Valitse kieli