CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä on ollut pakollista 1.7.2013 lähtien. Tämä johtuu siitä että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 305/2011, eli Rakennustuoteasetus (CPR) astui silloin voimaan.

Edellytys CE-merkinnälle on että rakennustuotteella on voimassa oleva:
- harmonisoitu hEN standardi (tuotestandardi) jonka ylimenoaika on umpeutunut
tai
- eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA)

CE-merkinnän tarkoitus on että rakennustuotteen ominaisuudet määritetään, arvioidaaan ja ilmoitetaan harmonisoitujen EU/EES standardien mukaan.

Rakennustuoteasetus ei tähtää vaatimusten harmonisointiin EU alueella, vaatimustasot päätetään kansallisesti.  

Tällä hetkellä on olemassa kaksi tuotteitamme koskevaa harmonisoitua tuotestandardia.
- EN-14351-1:2006+A1:2010
Ikkunat ja ulko-ovet ilman palo ja/tai savutiiveys ominaisuuksia.

- EN 13830:2003
Lasijulkisivut

EN-14351-1:2006+A1:2010 koskee tuotteitamme:
- Sapa Ovet  2074, 2086
- Sapa Liukuovet 2115, 2125, 2160 & Artline
- Sapa Ikkunat ja lasiseinät 1074/3074 & 1086/3086
- Sapa Ikkunat 1105

EN 13830:2003 koskee tuotteitamme:
- Sapa Julkisivu 4150, 4150SX, 4150EF & 5050SG

Tuotteet joilla ei vielä ole (hEN) tuotestandardia ja näin ollen EI CE-merkitä ovat:
- Palo-ovet Sapa 2050, 2060, 2074 & 2086
- Automaatti-saranaovet Sapa 2074
- Savutiiviit ovet Sapa 2074
- Eristämättömät ovet Sapa 2050 & 2060
- Valokatto Sapa 5050
- Structural glazing Julkisivu Sapa 4150 SSG
- Aurinkosuoja Sapa 4550