Sapa Building Systems AB siirtyy maakohtaiseen organisaatioon

Sapa Building Systems AB on tähän saakka toiminut Pohjoismaissa kahdella rinnakkaisella tuotemerkkiin perustuvalla organisaatiolla. Tavoitteena on olla paikallisesti läsnä, palvelutason varmistaminen sekä resurssien keskittäminen, jonka takia muutimme organisaatiomme maakohtaisiksi.

Sapa Building Systems AB markkinoi Pohjoismaissa ja Baltiassa kahta vahvaa alumiini- rakennusjärjestelmien tuotemerkkiä - Sapa Building System ja WICONA – siitä saakka kun Orkla ja Norsk Hydro -alumiiniratkaisut liittyivät yhteen noin kaksi vuotta sitten. Liittymisestä lähtien olemme toimineet kahdella rinnakkaisella, tuotemerkkiin perustuvalla organisaatiolla. Tavoitteena olla paikallisesti läsnä, palvelutason varmistaminen sekä resurssien keskittäminen, on organisaatiomme nyt muutettu maakohtaisiksi.

Tämä tarkoittaa että jokaisessa maassa on paikallisesti johdettu organisaatio joka vastaa kummankin tuotemerkin myynnistä ja markkinoinnista. Samalla keskitämme ja vahvistamme tiettyjä keskeisiä toimintoja, mutta säilytämme kummankin tuotemerkin omat, omistautuneet asiantuntijatoiminnot. Haluamme täsmentää että sekä Sapa Building System että Wicona tuotemerkit jatkavat omina vahvoina tuotemerkkeinä.