Tällainen on arvoketjumme – Sapan palo-ovet kehitysvaiheesta valmistukseen

Tulosta 11 syys 2020

Sapa kehittää tuotteitaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.Lähestymistapamme tuotteisiimme on kokonaisvaltainen, minkä ansiosta hallitsemme koko arvoketjua alumiinin louhinnasta valmiiseen tuotteeseen.

Ymmärrämme markkinoiden tarpeet ja olemme aina selvillä säännösten ja rakennusmääräysten kulloisistakin muutoksista. Tällä tavalla pystymme valmistamaan tarkoituksenmukaisia palo-ovia, jotka tarjoavat runsaasti suunnitteluvapautta.

Paikallinen valmistus ja turvallisuus

Pystyäksemme täyttämään asiakkaitten vaatimukset ja odotukset meidän on tiedettävä, mitä he itse asiassa haluavat. Meillä on aina oltava ajantasaista tietoa siitä, mitä tarpeita tuotteittemme käytön yhteydessä todellisuudessa syntyy. Tämän vuoksi kiinnitämme alumiinituotteittemme kehittämisessä paljon huomiota asiakkaittemme palautteeseen ja mielipiteisiin.

Vahvan paikallisuutemme ansiosta ymmärrämme paikallisia tarpeita, trendejä ja kulttuurisia vaihteluja. Siten ymmärrämme myös alumiiniratkaisuillemme asetettavia erityisvaatimuksia.

Tällä tavalla Sapa pystyy toimittamaan räätälöityjä, erityisesti Pohjoismaiden markkinoille valmistettuja tuotteita. Sapan alumiiniprofiilit valmistetaan Norjassa ja Ruotsissa, ja niiden asentamisesta vastaavat paikalliset metalli-urakoitsijat. Olemme tämän ansiosta vahvasti läsnä kaikissa valmistusvaiheissa ja saamme ainutlaatuisen hyvän käsityksen siitä, mitä vaatimuksia tuotteittemme on täytettävä niiden optimaalisen toimimisen varmistamiseksi. Tämä koskee myös turvallisuutta.

Sapan alumiinista ja lasista valmistettujen palo-ovien on tunnustettujen laitosten tekemissä palotesteissä  luokiteltu tarjoavan suojan paloa ja savua vastaan. Rakennusmääräyksissä rakennusosat ja rakenteet luokitellaan sen mukaan, kuinka ne kestävät paloa. Oven palonkestävyyden ilmaisevat sellaiset kriteerit kuin tiiviys (E) ja eristävyys (I) sekä minuuteissa mitattu palonkestoaika.

Sapa toimittaa palonkestävyysluokiteltuja tuotteita, jotka rajoittavat lämmön siirtymistä ja paloa 15, 30 ja 60 minuutin ajan. Näiden edellytysten täyttämiseksi käytämme profiileja, joilla on sopiva palonkestävyys ja joiden täyte ei syty palamaan. Palorakenteiden valmistuksessa käytetään kyseiseen rakennusjärjestelmään hyväksyttyjä palonsuojalaseja tai umpiosia.

Alumiinisten palo-ovien edut
Alumiini soveltuu poikkeuksellisen hyvin rakennusmateriaaliksi. Se on kevyttä ja stabiilia, ja sillä on hyvät termiset ominaisuudet. Lisäksi se on oivallinen valinta ympäristön ja hiilijalanjäljen näkökulmasta. 

Alumiinin ylivoimaisten ominaisuuksien kuten taipuisuuden, keveyden ja vahvuuden ansiosta materiaalia suositaan monissa rakenteissa. Useat arkkitehdit arvostavat suuresti sen siroutta ja sulavaa muotoa, jotka antavat mahdollisuuden suurikokoisiin ratkaisuihin.

Materiaali tuo olennaista joustavuutta muotoon ja ilmaisuun. Voimme toimittaa erilaisia pintalaatuja ja värejä arkkitehdin toiveitten mukaan.

Näiden ominaisuuksien ansiosta asiakkaamme voivat helposti toteuttaa palorakenteen, joka täyttää kaikki rakennusmääräysten vaatimukset ja joka myös korostaa rakennuksen visuaalisia ominaisuuksia. 

Yhtenäinen ja joustava ratkaisu
Sapan alumiiniprofiilit toimitetaan aina räätälöityinä. Tämä tarjoaa joustavuutta rakennuksen visuaaliseen muotoiluun. Lisäksi palo-ovemme toimitetaan kokonaistuotteena. Kumitiivisteiden, ruuvien ja helojen kaltaiset osat ovat turvallisuusstandardien mukaisia, ja ne toimitetaan ovien mukana. 

Sapa on pohjoismainen rakennusjärjestelmä. Lyhyiden tuotantoaikojen ansiosta olemme yksi nopeimmista ja joustavimmista räätälöityjen alumiinisten julkisivuratkaisujen toimittajista.  Toimittamamme tuotteet ovat laadukkaita sekä valmistusmenetelmänsä osalta että ulkonäöltään ja turvallisuudeltaan. Siksi pystymme toimittamaan kaikki toiminnalliset vaatimukset täyttäviä kokonaisratkaisuja.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Valitse kieli