Miksi paloturvallisuus on tärkeää, ja mikä on arkkitehdin vastuu?

Tulosta 11 syys 2020

Sinun ei arkkitehtina edellytetä olevan yhtä perehtynyt paloturvallisuusasioihin kuin palokonsultti, mutta on tärkeää, että olet rakennusprojektien suunnittelusta vastaavana henkilönä selvillä paloturvallisuuteen liittyvistä perusperiaatteista.

Suomen pelastustoimen tilaston mukaan palo- ja pelastuslaitos hälytettiin vuonna 2018 palopaikalle 14 268 kertaa, ja noin 37 prosenttia tapauksista oli rakennuspaloja. Siksi laeissa ja säädöksissä onkin luonnollisesti määritetty useita paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja vastuita.

Kaikki paloturvallisuuteen liittyvät tekijät on tärkeää ottaa huomioon jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta määrittelee nimensä mukaan vaatimukset rakennusten paloturvallisuuteen, ihmishenkien ja omaisuuden pelastamiseksi.

Tämän vuoksi keskitytään palojen syttymistodennäköisyyden vähentämiseen, joskaan niiden riskiä ei pystytä koskaan poistamaan kokonaan. Rakennuksen muoto ja rakenne vaikuttavat olennaisesti rakennuspalon vakavuusasteeseen. Siksi on hyvin tärkeää pyrkiä kaikin keinoin rajoittamaan mahdollisesta tulipalosta aiheutuvia vahinkoja. Tämä edellyttää kaikkien rakennusprojektissa mukana olevien osapuolten, myös arkkitehdin, panosta.

Suurta huomiota herätti esimerkiksi tapaus Norjassa, jossa Skienin palolaitos puuttui vuonna 2007 Mælan nuorisokoulun rakennusprojektiin ja pysäytti sen. Projektissa oli suunnitelman mukaan tarkoitus käyttää polykarbonaatista valmistettuja ulko- ja sisäovia sekä muovieristettä, joita ei ollut testattu Norjassa. Kun testiovi vihdoin rakennettiin ja sytytettiin palamaan, kävi ilmi, että seinän palonkestoaika oli ainoastaan 35 sekuntia. Tällä olisi voinut olla kohtalokkaita seurauksia kohtalokkaita seurauksia. Palovaaran aiheuttanut kouluhanke vietiin oikeuden käsiteltäväksi. Arkkitehti sai tuomion, minkä jälkeen asiassa päädyttiin sovintoratkaisuun.

Edellä mainitun esimerkin valossa on tärkeää, että sinä arkkitehtina perehdyt suunniteltuun  rakenteeseen liittyviin erityisiin paloturvallisuusongelmiin sekä pyydät neuvoja ja hankit tietoa välttämättömistä turvallisuustekijöistä jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Arkkitehdin vastuu paloturvallisuudesta

  • Toimenpiteet, joilla torjutaan tulipalon leviämistä rakenteiden välillä
  • Palo-osastot
  • Palotekniset osastot
  • Materiaalit ja tuotteiden palo-ominaisuudet: Pinnat ja verhoukset, ulkopinnat, eristeet ja vastaavat
  • Poistumis- ja pelastautumissuunnitelma
  • Pelastus- ja sammutushenkilöstöä koskeva suunnitelma
  • Kustannuslaskelmat
SAPA BUILDING SYSTEMS -
Valitse kieli