Kurkistus Sapan laadunvarmistustyöhön

Tulosta 11 syys 2020

Rakennuksessa syttyvä tulipalo voi aiheuttaa vakavia seurauksia kuten kuolonuhreja ja aineellisia menetyksiä. Paloturvallisuutta koskevat kattavat säännökset ja asiaankuuluvat standardit ovat ratkaisevan tärkeitä varmistettaessa, että rakennusmateriaalien ominaisuudet takaavat luotettavan palonkestävyyden.

Pelkästään Suomessa tulipaloissa menehtyi 2018 53 ihmistä. Rakennuspalojen määrä on noin 5 400. Kun rakennuksissa käytetään tuotteita, joiden laatu on testattu laaja-alaisesti, pystytään estämään ihmishenkien ja aineellisen omaisuuden menetyksiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Merkintäjärjestelmät ja standardit varmistavat laadun
Tulipalot ilmiönä on moniulotteinen ja monimutkainen alue, jonka piirissä tarvitaan kipeästi alaan liittyviä standardeja ja ohjeistuksia.

Monet urakoitsijat ja rakennuttajat kaipaavat sertifiointeja nimenomaan siksi, ettei heillä ole aikaa tai resursseja kääntyä toimittajan puoleen tietojen saamiseksi joka kerta, kun he aikovat hankkia jonkin tuotteen.

Tyyppihyväksynnät ovat markkinoiden vapaaehtoisia työkaluja, kun harmonisoidun standardin alla oleville tuotteille CE -merkintä on pakollista.

On olemassa standardeja ja merkintäjärjestelmiä, jotka dokumentoivat, millä tavalla tuotteet kestävät etenevää paloa ja mikä on niiden palotekninen käyttäytyminen. Lisäksi jotkut standardit varmistavat laadun ylläpitämisen prosesseissa ja menettelyissä.

Lue myös: Tämä sinun on syytä tietää palo-ovien testauksesta

Sapan alumiiniset ovijärjestelmät on testattu tarkkaan
Sapan alumiiniset ovijärjestelmät on testattu erinäisten Pohjoismaissa (INSTA), Euroopassa (CEN) ja maailmanlaajuisesti voimassa olevien standardien mukaisesti. Niille kaikille on yhteistä se, että testit on suorittanut riippumaton kolmas osapuoli laatuarvioinnin puolueettomuuden varmistamiseksi.

Sapan tuotteiden laatu on varmistettu muun muassa seuraavien standardien mukaan:

  • ISO 9001, kansainvälisesti tunnustettu standardi, jolla vahvistetaan laadunhallintajärjestelmien kansainväliset vaatimukset.
  • Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on kumotun vanhan tyyppihyväksyntäasetuksen korvaaja ja takaa sen, että tuote täyttää ilmoitetut palo-, murto- ja äänenvaimennuksen luokitukset. Merkintä käsittää sekä valmistuksen että asennuksen laadunvarmistuksen.
  • CE-merkintä. Tuotteen ominaisuudet tulee määrittää ja arvioida ja niistä tulee raportoida EU:n/ETAn harmonisoimalla tavalla. Tuotteen tulee täyttää ETAssa voimassa olevat turvallisuusvaatimukset, ja tämä tulee dokumentoida.

On syytä panna merkille se, että sisätilojen palo-ovet ja ulkopalo-ovet kuuluvat eri sertifikaattien piiriin. Sisätilojen palo-oviin sovelletaan todistusta tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta, eikä niitä voida CE -merkitä puuttuvan harmonisoidun standardin takia.

Lue myös: Tällainen on arvoketjumme – Sapan palo-ovet kehitysvaiheesta valmistukseen

Sapan alumiiniovien dokumentointi ja paloturvallisuus
Ulkopalo-ovien CE-merkintä on ollut pakollinen 1. marraskuuta 2019 lähtien. Tämä asettaa huomattavia vaatimuksia  tuotedokumentaatiolle.

CE-merkinnällä varustettujen paloluokiteltujen ovien osalta on laadittava suorituskykyilmoitus suomeksi. Tämä tarkoittaa, että ovivalmistajalla on oltava kyseistä ovimallia koskeva CE-sertifikaatti.

Palotuotteiden valmistuksen laadun varmistamiseksi tulee täyttää valvontasuunnitelma. Tuotteen hyväksyminen edellyttää, että kaikki työasiakirjat ovat allekirjoitettuja.

Sertifikaatin laatii niin kutsuttu ilmoitettu laitos (Notified Body) eli valvontaelin, joka suorittaa tyyppitarkastuksia ja valvoo valmistusta.

Sapa käyttää paljon resursseja varmistaakseen, että merkintä on asianmukainen ja noudattaa säännöksiä ja voimassa olevia prosesseja. On tärkeää sekä pystyä dokumentoimaan oven yleiset ominaisuudet niistä laaditun suorituskykyilmoituksen että oven palonkesto-ominaisuudet vahvistavan erillisen sertifioinnin avulla.

Asiakas voi luottaa siihen, että Sapan tuotteet merkitään hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti ja että tämä dokumentoidaan asianmukaisesti. Tämä dokumentaatio toimitetaan ovien mukana.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Valitse kieli