[Fokus] Palonsuojaus

Kurkistus Sapan laadunvarmistustyöhön

11 syys 2020

Rakennuksessa syttyvä tulipalo voi aiheuttaa vakavia seurauksia kuten kuolonuhreja ja aineellisia menetyksiä. Paloturvallisuutta koskevat kattavat säännökset ja asiaankuuluvat standardit ovat ratkaisevan tärkeitä varmistettaessa, että rakennusmateriaalien ominaisuudet takaavat luotettavan palonkestävyyden.

 

Lisätietoa>

Tämä sinun on syytä tietää palo-ovien testauksesta

11 syys 2020

Palo-ovien tehtävänä on estää savun ja liekkien leviäminen ja varmistaa poistumisreitit rakennuksia evakuoitaessa. Ovet tarjoavat tarvittavan suojan edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti merkittyjä, asennettuja ja huollettuja. Palo-oville on tehtävä erinäisiä testejä voimassa olevien vaatimusten täyttämiseksi.

 

Lisätietoa>

Miksi paloturvallisuus on tärkeää, ja mikä on arkkitehdin vastuu?

11 syys 2020

Sinun ei arkkitehtina edellytetä olevan yhtä perehtynyt paloturvallisuusasioihin kuin palokonsultti, mutta on tärkeää, että olet rakennusprojektien suunnittelusta vastaavana henkilönä selvillä paloturvallisuuteen liittyvistä perusperiaatteista.

 

Lisätietoa>

Tällainen on arvoketjumme – Sapan palo-ovet kehitysvaiheesta valmistukseen

11 syys 2020

Sapa kehittää tuotteitaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.Lähestymistapamme tuotteisiimme on kokonaisvaltainen, minkä ansiosta hallitsemme koko arvoketjua alumiinin louhinnasta valmiiseen tuotteeseen.

 

Lisätietoa>

Palonkestävät alumiiniovet tarjoavat erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja

11 syys 2020

Ovet ovat tärkeä elementti, joka lyö oman leimansa rakennuksen ulkonäköön. Alumiinisten ovien ja julkisivujen ansiosta toiminnallisuus ja ulkonäkö voidaan yhdistää paloturvallisuutta heikentämättä. 

 

Lisätietoa>

Kaikki tämä sinun tarvitsee tietää paloluokkien El 30 ja El 60 palonkestävyysvaatimuksista

11 syys 2020

Rakennuksille asetetaan monenlaisia teknisiä vaatimuksia, ja paloturvallisuus on niissä keskeisessä asemassa. Paloturvallisuudesta puhuttaessa käytetään usein ilmaisua palonkestävyys. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat, ja miksi eri tuotteet täyttävät nämä vaatimukset?

Lisätietoa>

Mitä seurauksia kehnolla paloturvallisuudella on?

11 syys 2020

Suomen laeissa ja säädöksissä määritetään useita paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja vastuita.  Niiden tarkoituksena on ennen kaikkea pelastaa ihmishenkiä mutta myös estää aineellisia vahinkoja sekä tulipalon leviämistä rakenteiden välillä.

 

Lisätietoa>

Paloturvallisuus: Nämä mitoitukset arkkitehtien on syytä ottaa huomioon

12 elo 2020

Palo-oven on hyvin yleisesti tarkoitus toimia myös poistumisovena. Niin palo-ovien kuin muidenkin ovien kohdalla on otettava huomioon odotettavissa oleva ihmisten määrä, liikkuminen ja kuljetukset sekä tulipalon yhteydessä tapahtuva evakuointi. Oven tulee täyttää poistumisovelle asetetut mitoitus- ja muotovaatimukset, minkä lisäksi sillä on oltava riittävän palonkestävyyden takaavia tiiviys- ja eristävyysominaisuuksia. Tällä pyritään varmistamaan, ettei palo pääse leviämään. 

Lisätietoa>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Valitse kieli