Anodisering

Anodisering er den stærkeste overfladebehandling, der findes til aluminiumprofiler. Det er en elektrolytisk proces, hvorved der opbygges et oxidlag. Dette lag forstærker overfladen, som bliver modstandsdygtig over for mekanisk slitage, UV-lys og påvirkning fra aggressive miljøer. Anodiseringen sikrer bestandighed i farve og glans, og oxidlaget er mellem 5-20 µm.

 

Den mest almindelige form for anodisering er naturanodisering.
Processen består normalt af fire trin:

  • Forbehandling
  • Selve anodiseringen
  • Indfarvning (eventuelt)
  • Eftertætning

Anodisering
Når metaloverfladen har fået den ønskede mekaniske eller kemiske forbehandling og er ordentlig rengjort, finder den elektrolytiske proces sted. Der sluttes jævnstrøm til profilet, som bliver anode (deraf anodisering). Der dannes en elektrolytisk celle. Elektrolytten består normalt af fortyndet svovlsyre ved stuetemperatur. Det dannede oxidlag indeholder et stort antal porer med en diameter mellem 120 og 330 Å. For at få et tæt overfladelag skal porerne lukkes. Det gøres ved eftertætning – behandling i 95-100 °C deioniseret vand. Så forvandles aluminiumoxiden til böhmit, hvorved rumfanget vokser, og porerne lukkes. Det oxidlag, som dannes ved naturanodisering, er gennemsigtigt. Det naturanodiserede profil leveres som standard med mat overflade.

Indfarvning
Naturanodiseret, men ikke eftertætnet aluminium, indfarves med organiske eller uorganiske farvestoffer. Efter indfarvning eftertætnes profilet.

Elektrolytisk indfarvet Hx-skala
I lighed med den enkle indfarvningsmetode sker indfarvning i et særskilt trin efter anodiseringen. Ved hjælp af vekselstrøm deponeres pigmenterne, som består af tinsalte, i bunden af porerne. Farveskalaen går fra champagne til sort. Farverne, der betegnes Hx-10 til Hx-50, har særdeles god kulørbestandighed.


Kvalitetssikring
Aluminiumprofiler overfladebehandlede med Natur- eller Hx-anodiseringsmetoden iht. ISO 7599. Standarden definerer eftertætning samt slitage-, korrosions-, glans- og lysbestandighed. Desuden angiver standarden krav til udførelse af kontrol, samt de testmetoder som skal anvendes.