Gulve til forhøjede tæthedskrav

Tætnende Gulvprofiler er specielt velegnede til brug ved overdækning af bassiner, kanaler og lignende på rensningsanlæg, hvor der anvendes aerosoldannende teknologi. Det Tætnende Gulvprofil forhindrer, sammen med en undertryksskabende procesventilation, at der spredes aerosoler indeholdende bakterier og andre mikroorganismer i lokalerne. Samtidig giver det bedre muligheder for at genvinde og omdanne gasserne, eksempelvis til opvarmningsenergi. Eftersom systemets lækage er kendt, bliver det nemmere at dimensionere procesventilationen, således at det ønskede undertryk opnås på overdækningens underside. Enkel endetætning – ingen svejsning.

Tæthedstest

Sapa Tætnende Gulvprofiler er testet hos SP i Borås, Sverige, med hensyn til lufttæthed. Afprøvningerne er udført i en testopstilling, som normalt anvendes til tæthedstestning af vinduer og døre. Systemet udviser en relativt lav luftlækage. Ønsker man et endnu tættere gulv, kan spalten mellem endelåget  og bærekanten tætnes. Så reduceres luftlækagen med yderligere ca. 70 %.

Se nedenstående tabeller: