Belastningstabeller

Konstruktionsregler

For detaljerede regler vedrørende bærende konstruktioner af aluminium henvises der til Boverkets Byggregler, Konstruktionsregler, EKS samt EN ISO 14122 (Maskinsikkerhed – Permanente adgangsveje til maskinanlæg).

Utbredd last (Diagram 1)

Tilladt udbredt belastning med hensyn til bøjning i længderetningen, hvor nedbøjningen er begrænset til 1/200 af spændvidden. For perforerede profiler reduceres den tilladte belastning med 20 %.

Nedbøjning af gulvkonstruktion/etagedæk

Nedbøjningen begrænses normalt til 1/200 af spændvidden. På arbejdsplatforme og gangbaner bør højdeforskellen mellem den belastede og den tilstødende ubelastede gulvdel heller ikke overstige 4 mm.

Materialet i profilerne bliver ikke spændingsmæssigt fuldt udnyttet ved denne nedbøjningsbegrænsning, men man kan konstatere, at der findes en bærekraftsreserve.

Koncentreret belastning (Diagram 2)

Tilladt koncentreret belastning med hensyn til bøjning i længderetningen, hvor nedbøjningen er begrænset til 1/200 af spændvidden. For perforerede profiler reduceres den tilladte belastning med 20 %.

Bæreevne ved koncentrerede belastninger
Når belastningsfladen er mindre end profilbredden, bøjes gulvprofilerne både i langs- og tværgående retning. Den langsgående bæreevne er principielt uafhængig af den tværgående bæreevne.
Det nemmeste er at kontrollere disse to hver for sig ved hjælp af Diagram 2 samt Tabel 1 nedenfor. Bemærk at belastningsfladens størrelse har en dominerende indflydelse på bæreevnen samt modstandskraften mod lokal deformation af overfladen.

Belastningstype A gælder et lille ”stempel” med diameter 25 mm.
Belastningstype B gælder en lille belastningsflade med længde 100 mm. Dette svarer til belastningsfladen fra et Vulkollan-hjul eller lignende. Stålhjul bør undgås, eftersom disse deformerer rillerne på gulvprofilernes overside med deraf følgende skridrisiko.
Belastningstype C gælder en cirkulær eller kvadratisk belastningsflade med ca. 110-120 mm tværsnit. Denne kan svare til et enkelt luftgummihjul fra en personbil eller en let kassevogn.

Tabellen til højre viser belastningen placeret i den mest ufordelagtige position.

Ved krav om højere belastninger – kontakt Sapa Gulvsystemer.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language