Kredsløb og genvinding

Illustration: kredsløb/genvindingOmkring 8 % af jordskorpen består af aluminium i form af forskellige mineraler. Adgangen til råvaren må i praksis betragtes som ubegrænset.  

Det vigtigste råmateriale for aluminium er bauxit. I dag beregnes de brydbare fund at række til 200–400 år med det nuværende produktionstempo. Og det er uden at medregne genvundet metal. Af bauxit fremstilles aluminiumoxid, som bliver til aluminium (primærmetal)  via såkaldt smelteelektrolyse.

Uendelig genvinding
I princippet kan al aluminium genanvendes og blive til nye produkter i et uendeligt kredsløb – uden tab af kvalitet. Desuden går der kun nogle få procent tabt ved omsmeltning.

Det aluminium, som forlader kredsløbet, vender tilbage til naturen i form af aluminiumoxid – et stof der findes naturligt i vores omverden. Ved genvinding er energiforbruget endvidere betydeligt lavere – kun 5 % sammenlignet med produktion af primærmetal.

I dag består omkring 25 % af verdens forbrug af genvundet aluminium (sekundærmetal).

Vi smelter selv om
For at kunne fuldende kredsløbet har vi investeret i vores eget omsmeltningsanlæg – i Sjunnen uden for Vetlanda, Sverige. Her nedsmelter vi sorteret skrot fra os selv, underleverandører og kunder til nye pressebolte –  cylindriske metalemner klar til at blive ekstruderet til profiler.