Hvorfor aluminium?

Aluminium er det tredje mest almindelige stof i jordskorpen. Adgangen til aluminium kan betragtes som ubegrænset, eftersom cirka 8 % af jordskorpen består af aluminium i form af forskellige mineraler. For at mindske miljøbelastningen foregår brydningen ofte i felter, hvor man bevarer urørte områder mellem felterne.

Aluminium kan genbruges næsten 100 %. Ved genbrug af aluminium behøver man ved omsmeltning kun at tilføre ca. 5 % af den energi, som bruges ved fremstilling af primæraluminium. Vore dages aluminiumprodukter udgør på den måde en fremtidig materialeressource. Vores byggesystemer består for  en stor dels vedkommende  af genvundet materiale.

Aluminium er et stærkt og robust materiale i forhold til sin vægt. Produkter af aluminiumprofiler giver minimal vedligeholdelse.

Sapa Byggesystemer i aluminium indebærer minimal vedligeholdelse og pålidelige funktioner, hvilket værdsættes af både ejendomsejere og beboere.

Læs mere om aluminium på Hydros hjemmeside