Hydro overtager Orklas aktieandel og bliver dermed eneejer af Sapa 10. juli 2017

Print 08 aug 2017

Sapa är sedan 2013 ett samägt företag, till lika delar ägt av Orkla och Hydro. Ägarna har idag (10 juli) kommit överens om att Hydro ska förvärva Orklas 50 % av aktierna i Sapa och bli ensam ägare till företaget. Efter nästan fyra år som joint venture-partner har båda ägarna kommit överens om att detta är det bästa sättet att fortsätta utveckla Sapa och vår starka ställning på marknaden.

Efter förvärvet kommer Sapa att integreras som en separat division inom Hydro, kallad Extruded Solutions.
Sapa-varumärket kommer att behållas som ett produktmärke, och det kommer även Building Systems varumärkena Technal och Wicona.

Hydro och Sapa, när de kombinerar styrkor, kommer att bilda en global ledare inom aluminium med ett unikt erbjudande och oöverträffad kunskap. Huvuddelen av ägarförändringen är att vi från och med nu kommer att ha en mycket stark ägare med en djup förståelse för aluminiumindustrin och ett starkt intresse för att vidareutveckla vår verksamhet. Genom att slå samman Hydro och Sapa kommer det totala erbjudandet till våra kunder att förbättras. Sapas kunder kommer därmed att få tillgång till ett ännu starkare nätverk inom Forskning & Utveckling och aluminiumexpertis. Detta kommer att ge oss möjlighet att utvidga produktsortimentet och vidareutveckla vårt erbjudande samt våra tjänster.

"Hydro bekräftar nu sin position som världens ledande integrerade aluminiumföretag och transaktionen förstärker vår strategiska riktning Bättre, Större och Grönare, med en solid tillgångsbas, unika kompetenser och möjligheter från gruvdrift till slutanvändarprodukter", säger Svein Richard Brandtzæg, VD och koncernchef i Hydro. "Sapa kommer att göra det möjligt för oss att anta globalt ledarskap, skapa en plattform för tillväxt och tillhandahålla ansvarsfull verksamhet och hållbara lösningar för den framtida koldioxidsekonomin."

Den nödvändiga juridiska processen är inledd och affären förväntas slutföras under den senare halvan av 2017. Hydro och Sapa kommer att fortsätta sina respektive aktiviteter helt oberoende av varandra till dess att transaktionen är genomförd.

Mer information hittar du på www.sapagroup.com och www.hydro.com