Egenskaber

Aluminiums egenskaber
Vægt

Aluminiums vægtfylde er 2,7 g/cm3, ca. en tredjedel af ståls.

Styrke

Aluminiumlegeringer har trækstyrker på mellem 70 og 700 MPa. For de mest almindelige profilleveringer ligger trækstyrken mellem 150 og 300 MPa.

Ved lave temperaturer øges styrken, og til forskel fra de fleste stålleveringer bliver aluminium ikke sprødt. Ved høje temperaturer mindskes styrken. Ved konstante temperaturer på over 100°C påvirkes holdbarheden så meget at man i konstruktionsfasen må tage specielt hensyn til dette.

Længdeudvidelse

Sammenlignet med andre metaller har aluminium en relativ stor længdeudvidelseskoefficient. I nogle konstruktioner er det nødvendigt at tage hensyn til dette.

Formbart

Den gode formbarhed, der er en forudsætning for ekstrudering af aluminiumprofiler, udnyttes også ved valsning af bånd og folie samt ved bukning og anden plastisk bearbejdning i såvel varm som kold tilstand.

Bearbejdning

Aluminium er let at bearbejde med de fleste bearbejdningsmetoder: Skærende bearbejdning, fræsning, boring, kapning, stansning og bukning. Energiforbruget ved bearbejdningen er lavt.

Samling

Samlefunktioner indbygges ofte i profilet. Derudover findes der afprøvede metoder til svejsning (smeltesvejsning og Friction Stir Welding), limning og tapening.

Ledningsevne

Aluminium har en meget god ledningsevne for elektricitet og varme. Et aluminiumkabel vejer cirka halvdelen af et kobberkabel med den samme elektriske ledningsevne.

Reflektionsevne

Aluminium har en god reflektionsevne for såvel synligt lys som varmestråling.

Afskærming – EMC

Tætte aluminiumkabinetter kan effektivt skærme elektromagnetisk ind- og udstråling. Jo bedre ledningsevne i materialet jo bedre afskærmningsevne.

Korrosionsbestandigt

Når aluminium reagerer med luftens ilt dannes et meget tyndt oxidlag, blot nogle hundrededele µm (1 µm er 1 tusindedel millimeter). Laget er tæt og yder en meget fin korrosions-beskyttelse. Skades oxidlaget, gendannes det spontant.

Ved anodisering øges oxidlagets tykkelse – den naturlige korrosionsbeskyttelse forstærkes.

Aluminium har en god bestandighed i neutrale og let sure miljøer. I meget sure og basiske miljøer er korrosionshastigheden høj.

Umagnetisk

Aluminium er et umagnetisk materiale (paramagnetisk).

Ugiftigt

Aluminium er, efter ilt og silicium, det mest almindeligt forekommende grundstof i jordskorpen, og aluminiumforbindelser forekommer naturligt i vore fødevarer.