Ranheim School, Trondheim

SKOLEARBEJDE ER EN LEG

Ranheim Skole har en fantastisk beliggenhed ved søen i Ranheim Fjord, hvor Sjøskogbekken løber ud i Trondheim Fjord. Projektet er resultatet af en projektkonkurrence, som Lusparken Arkitekter vandt sammen med HENT i juni 2008. Placeringen og stedets kvaliteter har været retningsgivende for udformningen af skolebygningen. Skolebygningen en afskærming mod   nord / nordøst og giver en hyggelig og beskyttet indre gårdhave mod syd, hvor skolegården ligger. Det ydre af afskærmningen har en robust beklædning af stående Kebony, vandrette trævinduer og store glaskarnapper, mens indersiden har en mere raffineret beklædning med malede træspalter, lakerede facadeprofiler og hvidpigmenteret beton. Betonen mod syd lagrer kulde og varme og beskytter skolen mod klimatiske påvirkninger fra solen, mens treskærmen mod nord beskytter skolen mod vind og nedbør fra nord og nordvest. Afskærmningens  indvendige og udvendige sider deler også bygningerne op i zoner.

 På ydersiden ligger alle elevområderne med en fantastisk udsigt over Trondheimsfjorden og Fosen Alperne. Vinduer og store glasbokse fanger det karakteristiske lys fra nord og giver luft og lys til undervisningsområderne. Ydersiden indeholder også klasseværelser for kunst og håndværk, kantinekøkken og administration. Stedet er nord- og vestvendt og beskytter elevområderne mod sol og varme fra syd. Varemodtagelse og personaleindgang ligger også på denne side. På indersiden ligger skolens fællesarealer, hovedindgang og decentrale indgange for 1.-7. klassetrin, separat kantine / SFO til 1.-4. klassetrin, bibliotek, mad og sundhed, undervisninglokaler til kulturskolen, musikrum og skolens festsal.

En variation mellem tunge bygningsmængder i beton og store åbne glaspartier slipper lys ind i bygningen, men giver også bygningsmæssig tyngde og klimatisk buffer. Skolegården er en fortsættelse af den indvendige side mod syd. Brugen af glas har åbnet skolen ud mod omgivelserne, og har samtidig bidraget til, at arealerne er lyse og behagelige og lette at orientere sig i. Lyset og stedet giver en god ramme for læring.

 Kai Rune Bakke, Siv. Ark MNAL, Lusparken Arkitekter AS

Projekt: Ranheim School
Sted: Trondheim, Norway
Byggeår: 2010
Arkitekt: Lusparken Architects AS
Producent: Ratdal AS

Facader: Sapa 4150, 4150 EI30
Døre: Sapa 2050, 2074, 2074 EI30
Vinduer: Sapa 1074
Overfladebehandling: Powder coating RAL 7016

Photography: Hans Bonnevier

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language