Kvalitetssikring og CE-mærkning

Det er vigtigt at understrege forskellen på kvalitetssikring/-mærkning og CE-mærkning.

Hvad indebærer CE-mærkningen?
- Byggeproduktets egenskaber er deklareret på en entydig måde indenfor EU/EØS.
- Byggeprodukter som omfattes af en produktstandard (hEN) skal ydeevnedeklareres og CE-mærkes.
- Lovkrav for visse produkter (se punktet CE-mærkning af Sapas byggeprodukter)
- Ikke et kvalitetsmærke for produktet

Et CE-mærket byggeprodukt er ikke automatisk lovligt at anvende i bygninger. Om elementet opfylder kravene må bygherren selv afgøre ved bedømmelse af de egenskaber som ydeevnedeklarationen/CE-mærkningen angiver.

Hvad indebærer P-mærkning, DVV-mærkning eller lignende?
- Opfyldelse af vist minimumniveau hvad angår grundlæggende tekniske krav
- Producenten kvalitetssikrer i hele kæden fra salg til montage.
- Uafhængig tredjepartskontrol af produktion
- Uafhængig tredjepartskontrol af montage
- Byggeprodukternes egenskaber er bedømt mod gældende standarder.

For eksempel er et P-mærket produkt allerede bedømt til at kunne anvendes i bygninger. Denne bedømmelse er udført af en uafhængig tredjepart (SP Sitac).

P-mærkning eller DVV-mærkning angiver at det er et kvalitetsprodukt hvor producenten af byggeproduktet tager det samlede ansvar fra salg til montage.

.