2086 - Højisolerede dørsystemer

2086 tilhører vores nye generation byggesystem Sapa Thermo 86, udviklet med fokus på energi og ydeevne.

Døren har en lav U-værdi baseret på en gennemprøvet og stabil konstruktion med 86 mm dybe profiler. Profilerne er som standard isoleret med 42 mm glasfiberarmerede polyamidlister.

For optimal isoleringsevne anvendes Dør 2086 SX med specialudviklede isoleringsstave Sapa Thermo N9 i profilerne.

Dørbladsprofiler fåes til smalprofil- og modullåse. Fals til glas og fyldninger op til 64 mm. Den udvendige glasliste er integreret i profilet for asymetrisk placeret glas.

Døren kan nemt indbygges i vores facadesystemer 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

REVIT BIM 3D-modeller

2086 tilhører vores nye generation byggesystem Sapa Thermo 86, udviklet med fokus på energi og ydeevne. Døren har en lav U-værdi baseret på en gennemprøvet og stabil konstruktion med 86 mm dybe profiler. Profilerne er som standard isoleret med 42 mm glasfiberarmerede polyamidlister.

Betjenes med håndtaget. Med håndtaget i ”lukket” position bremses rammen i den ønskede udluftningsstilling. For at skåne ramme og hængsler glider bremsen ved overbelastning. Med håndtaget i ”åben” position løsnes bremsen og vinduet kan åbne frit. Friktionen i bremsen øges ved større åbningsvinkel.

Beslaget er med flerpunktsaflåsning, dette sikrer bedre indbrudssikring og tæthed for vejr og vind.

REVIT BIM 3D-modeller

2086 Plus tilhører vores nye generation byggesystem Sapa Thermo 86, udviklet med fokus på energi og ydeevne.

Døren har en lav U-værdi, god luft- og regntæthed og meget god lydreduktion.

Dør 2086 Plus er baseret på Dør 2086 med alle sine grundlæggende funktioner, dog i mindre størrelse (maks. dørhøjde 2500 mm). En anderledes tærskelkonstruktion forbedrer tætheden, hvilket gør at døren klarer klasse 2 i lufttæthed og klasse 4A i regntæthed.

For optimal isoleringsevne kan døren suppleres med samme isoleringsstave Sapa Thermo N9 som til Dør 2086 SX.

Dørbladsprofiler fåes til smalprofil- og modullås. Fals til glas og fyldninger op til 64 mm. Den udvendige glasliste er integreret i profilet for asymetrisk placeret glas.

Døren kan nemt indbygges i vores facadesystemer 4150, 5050 SG samt glasparti 3086. 

2086 Extreme tilhører vores nye generation byggesystem Sapa Thermo 86, udviklet med fokus på energi og ydeevne.

Døren har en lav U-værdi, god luft- og regntæthed og meget god lydreduktion.

Dør 2086 Extreme er baseret på Dør 2086 med alle sine grundlæggende funktioner. En optimal tærskelkonstruktion sammen med 3-punktslås forbedre tætheden, hvilket gør det muligt for døren at opfylde de højeste krav: klasse 4 i lufttæthed og klasse 9A i regntæthed.

Døren kan udføres som enkeltdør, med en maksimal dørhøjde på 2500 mm.
For optimal isoleringsevne kan døren suppleres med samme isoleringsstave Sapa Thermo N9 som til Dør 2086 SX.

Dørbladsprofiler fåes til smalprofil- og modullås. Fals til glas og fyldninger op til 64 mm. Den udvendige glasliste er integreret i profilet for asymetrisk placeret glas.

Døren kan nemt indbygges i vores facadesystemer 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

Vort isolerede dørsystem til letvægge har en profildybde på 86 mm og er opbygget med glasfiberarmerede polyamidlister på 42 mm. Karmprofilet er tilpasset til rationel montage i letvægskonstruktioner af sandwichtypen. Mod indvendig side afsluttes med et specielt lysningsprofil tilpasset væggens tykkelse. Dørbladsprofiler findes til alle låsetyper.

Adgangssystem med dørtelefon, kamera, lås og koblingsboks er eksempler på de mest anvendte komponenter i moderne indgangspartier. 

Sapa E-karm forenkler kabeltrækning, montage og servicering af udstyret. Servicelugen fastgøres med skjulte skruer, hvilket giver et rent udtryk og hindrer beskadigelse.

   
Inderside ved åben 
serviceluge
  Inderside   Yderside

Sapa Dør 2086 med E-karm har desuden samme muligheder for profilvalg og design som Sapa Dør 2086.

Sapa skydedøre 2086 med automatik, er baseret på en stabil grundkonstruktion.

Døren kan automatiseres fra en bred vifte af producenter, hvilket giver fleksibilitet i tilpasning til virksomhedens specielle krav og behov. For god komfort er en luftsluse ofte nødvendig

Profilerne er 74 mm dybe og isoleret med 30 mm glasfiberarmerede polyamidlister. Den udvendige glasliste er integreret i profilet. 

Skydedøren kan udføres som enkelt eller dobbeltfløjet. De faste partier kan udføres i system 3086 eller facadesystem 4150, 4150 SX, 4150 SSG og 5050 SG.

Dørbladet kan forsynes med lås i for- og bagkant eller kun forkant.

Sapa foldedøre 2086 fåes som ind- eller udadgående med op til 6 dørblade, med eller uden et sidehængt dørblad i den ene side.

Døren bygger på en stabil grundkonstruktion med mulighed for flere forskellige funktioner. Profilerne er 86 mm dybe og er isolerede med 42 mm glasfiberarmerede polyamidlister. Døren kan også ekstraisoleres i udgave Foldedør 2086 SX med ekstra påfyldningsmateriale i profilerne for endnu lavere U-værdi.

Dørbladene er sat sammen med hængsler på ind- og udvendig side og ophængt i solide rullebeslag. Åbning af partiet sker ved, at folde dørbladene mod sidekarmen.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language