Sapa Solskydd 4550 Bow

Bågformade sollameller

Sapa Solskydd 4550 Bow kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Den spänstiga bågformen ger en lätthet åt fasaden. Formen reflekterar solljuset och kan ge indirekt, mjuk belysning i rummet.

Det finns möjligheter att formge solskydden med t ex tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

Solskydd 4550 BOW Prestanda

  • Utförande. Vertikalt eller horisontellt
  • Montering. Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme.
  • Lameller. 190 respektive 300 mm breda
  • Monteringsbeslag. Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°

Elevationer och detaljer

A4550-1013
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4550-1009 3
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4550-1015 3
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4550-1011 3
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4550-1017 4
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Utföranden

Utförande 1, 2 och 3: Friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, som kan ställas vertikalt eller horisontellt. Den vertikala linjen kan ytterligare förstärkas genom montage av dekorprofiler hämtade från Sapa Fasad 4150 och dess Expressive-familj.
Utförande 4: Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Detta utförande ger ett stramt och homogent intryck och en tydlig visuell profil.

 

Utförande 1: Vertikalt

 
Utförande 2: Vertikalt
 

Utförande 3: Horisontellt
 
Utförande 4: Vertikalt

Montageprinciper

Sapa Solskydd 4550 Bow ger stor valfrihet med möjlighet att tillföra och förstärka arkitektoniska värden. Vi projektanpassar när det behövs. Detaljlösningar och genomarbetade avslut är viktiga. Helheten avgör vilken lösning som är bäst. Alla hus är unika genom placering, verksamhet och arkitektur.

   
Vertikalt montage
Självbärande konsol
Brutna lamell-linjer

  Vertikalt montage
Hängande konsol
Brutna lamell-linjer
 
   
Vertikalt montage
Markfundament
Brutna lamell-linjer
  Horisontellt montage
Konsol med dragstag
Brutna lamell-linjer
 

Product overview

Sapa Solskydd 4550 Bow kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Den spänstiga bågformen ger en lätthet åt fasaden. Formen reflekterar solljuset och kan ge indirekt, mjuk belysning i rummet.

Det finns möjligheter att formge solskydden med t ex tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk