Sapa Fönster 1086 klass RC2

Med Sapa Fönster 1086 kan vi erbjuda marknaden ett välisolerat inbrottsskyddande fönster som ser lika elegant ut som ett vanligt fönster. Fönstret utföres som inåtgående undersidohängt eller fast. Klassning av inbrottsskyddande fönster görs enligt EN 1627.

Elevationer och detaljer

A1086-1008 717274
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1086-1010 12356
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1086-1011 123567172
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Beslagsfunktioner

Undersidohängt inåtgående


 
Stängt Vädring, underhängt Öppet sidohängt  

 

Stängningsbeslag Siegenia LM 4200-TBT-E RC2
Handtag Siegenia  LM 16126
Handtag Siegenia  LM 16131 Låsbart

Fönstrets placering i vägg

En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Anslutningar, se Elevationer och detaljer i menyn till höger.

Glas

Vid inbrottsskydd klass RC2 enligt EN 1627 skall säkerhetsglas minst klass P4A användas.

Infästningsprinciper

Infästning av fönster ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på fönstrets storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn
Karminfästning
med justerbar karmhylsa
Karminfästning
med bult och svetsplatta

 

Product overview

Med Sapa Fönster 1086 kan vi erbjuda marknaden ett välisolerat inbrottsskyddande fönster som ser lika elegant ut som ett vanligt fönster. Fönstret utföres som inåtgående undersidohängt eller fast. Klassning av inbrottsskyddande fönster görs enligt EN 1627.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk