Sapa Glasparti 3086 - Högisolerat

Högisolerade glaspartier och fasta fönster

Glasparti 3086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Glasparti 3086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Fals för glas 20-56 (64) mm.

Glasparti 3086 Prestanda

  • Högisolerade profiler.
  • Öppningsbart fönster. Fönster 1086 kan enkelt integreras.
  • Dörrar. Dörr 2086 kan enkelt integreras.
  • Lufttäthet. Klass 4 enl. EN 12207.
  • Regntäthet. Klass 9A enl. EN 12208.
  • Ljudisolering. Upp till Rw 46 dB.

Elevationer och detaljer

A3086-1001 1102356
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A3086-1002 12212223243567374
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glas eller fyllningar med tjocklek 20-64 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem.

 

Exemplet visar fyllning F2

 

Fyllning F1

Fyllning F2

Fyllning F3

1,5 mm aluminiumplåt
60 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt


1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
50 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåt
1,5 mm aluminiumplåt
50 mm isolering
10 mm träberskiva
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,54 W/m²K.
Lämplig vid låg mekanisk påverkan t.ex. högt placerad fyllning.

U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid måttlig mekanisk påverkan t.ex. lågt placerad fyllning.

U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid hög mekanisk påverkan utifrån.

Product overview

Glasparti 3086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Glasparti 3086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Fals för glas 20-56 (64) mm.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk