Sapa Glasparti 3074 - Isolerat

Isolerade glaspartier och fasta fönster

3074 Glaspartier består av isolerade, 74-138 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister. Yttre och inre fogband har raka kanter för optimalt glasdagmått. Glaspartiet finns också i tilläggsisolerat utförande, 3074 TX, med cellplastisolering i profilerna.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Glasparti 3074 Prestanda

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler. 74-138 mm profildjup och 52-224 mm profilbredd.
  • Öppningsbart fönster. Kan enkelt integreras.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt integreras.
  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass RC2 alt RC3 enligt EN 1627.

Elevationer och detaljer

A3074-1001 11011122212223243566
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A3074-1002 11234142447
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A3074-1003 11112236
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

U-fasad med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
10 %
1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
15 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
20 %
1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
10 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7
15 %
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8
20 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant, TX

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant i 3074 TX
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
10 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7
15 %
1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
20 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10 %
0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
15 %
1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
20 %
1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10 %
0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
15 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
20 %
0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist varm kant, TX

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant i 3074 TX
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
15 %
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2
20 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-värden fyllningar

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Sapa Vaku Paneel

         
U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

Vakupaneel
Distanslist
16
18
24
28
Paneltjocklek
mm
20-28 20-28 31-38 31-38
U-värde fyllning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
För mer information kontakta Arkitektsupport


Ytskikt:   Glas, aluminiumplåt, stålplåt är standard
Färger:   På glas och plåt enligt RAL, NCS eller
DB (Akso Nobel)
Storlekar:   Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
Ljudreduktion:   Kombination glas och 3 mm stålplåt Rw 42 dB
Brand:   Vaku Paneelen klassas som obrännbart
Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glastjocklek 20-54 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Asymmetriskt placerat glas

Glastjocklek 20-54 mm


  2-glas isolerruta

  3-glas isolerruta

Symmetriskt placerat glas

Glastjocklek 20-30 mm

 

Dimensionering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Stomprofiler på 2 stöd
Pilasterprofiler på 2 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara inåtgående fönster samt dörrar 2074.

Fönstret integreras i spröjsprofilerna. Beslag för undersidohängt samt under-, över- eller sidohängt ingåtgående fönster.

Dörrsystem 2074 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

Fönster 1074


- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-och 3-glas

Dörrar 2074


- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Infästningsprinciper

Infästning av glasparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Karminfästning
med vridankarjärn
Karminfästning
med justerbar karmhylsa
Karminfästning
med bult och svetsplatta

 

Product overview

3074 Glaspartier består av isolerade, 74-138 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister. Yttre och inre fogband har raka kanter för optimalt glasdagmått. Glaspartiet finns också i tilläggsisolerat utförande, 3074 TX, med cellplastisolering i profilerna.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk