1086 Högisolerat

Fönster 1086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Fönster 1086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Fals för glas 20-56 (64) mm. Fönster kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk