Sapa Fasad 5050 SG - Miniglashållare

Fasadsystem med minimala glashållare

5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda. Den exteriöra glashållaren monteras lämpligen med försänkt skruv vilka kan döljas med täcklock. Fals för standardförseglade 2-glas och 3-glasisolerrutor.


Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Fasad 5050 SG Prestanda

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler. Rektangulära, 60-180 mm profildjup.
  • Öppningbart fönster med dold båge.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

Elevationer och detaljer

A5050-1014 10111617781828384
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1015 110163
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1002 10141721222331323334
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1012 1111316234
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1013 110163
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1001 110111213131314141622122345681828384
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1010 110131314141623456
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1011 1101212121635
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Profilsammanställning

Vertikalprofiler (pdf) (dwg)
Horisontalprofiler (pdf) (dwg)

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006.

U-fasad med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
15 %
1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
20 %
2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
10 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
15 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
20 %
1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-värden fyllningar

Fyllningar i fasad 5050 SG kan endast utföras med Vaku Paneel. Nedan presenteras mittpunkts U-värden för fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

         
U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

Vakupaneel
Distanslist
16
18
24
28
Paneltjocklek
mm
26-28 26-28 31-35 31-35
U-värde fyllning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
För mer information kontakta Arkitektsupport

 

  Ytskikt:   Glas, aluminiumplåt, stålplåt är standard
  Färger:   På glas och plåt enligt RAL, NCS eller
DB (Akso Nobel)
  Storlekar:   Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
  Ljudreduktion:   Kombination glas och 3 mm stålplåt Rw 42 dB
  Brand:   Vaku Paneelen klassas som obrännbart
  U-värde:   Från 0,29- 0,16 W/m2 K

Dimensionering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Fasadprofil på 2 stöd
Fasadprofil på 3 stöd
Fasadprofil på min 4 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 26-41 mm alt. 46-51 mm.

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med öppningsbart utåtgående fönster 4074 samt dörrar 2074.

Fönster 4074 är anpassat för integrering i fasadsystemet. Fönstret kan utföras som horisontellt- eller vertikalt glidhängt utåtgående.

Dörrsystem 2074 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

Fasadfönster 4074

- Profildjup 84 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Fals för 2-glas isolerruta

Dörrar 2074

- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Dörrar 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Product overview

5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda. Den exteriöra glashållaren monteras lämpligen med försänkt skruv vilka kan döljas med täcklock. Fals för standardförseglade 2-glas och 3-glasisolerrutor.


Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk