Sapa Fasad 4150 - SSG Structural Glazing

System för släta helglasade fasader

4150 SSG, Structural Glazing  består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet bygger på 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant och en specialanpassad montageprofil för infästningsbeslagen. Glasen förankras med monteringsbeslagen i stomprofilen. Vädertätning mellan glasen görs med godkänd fogmassa, vanligen svart. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 


Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Fasad 4150 SSG Prestanda

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Öppningsbart fönster med dold båge
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

Elevationer och detaljer

A4150-1051 10111617781828384
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1058 110163
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1048 101417212223313234
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1052 101216212223313234
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1057 110163
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1016 110121314162212223345681828384
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1049 11012121635
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Profilsammanställning

Stomprofiler (pdf) (dwg)
Stomprofiler, I- och T-profiler (pdf) (dwg)
Delningsprofiler (pdf) (dwg)

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
10 %
1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
15 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
20 %
1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-värden fyllningar

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fyllning

 

U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

U-värde fyllning
i W/m2K
0,65
0,48
0,38
0,31
0,27
0,21
Profildjup i mm
60 80 100 120 140 180
För mer information kontakta Arkitektsupport

Dimensionering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Fasadprofil på 2 stöd
Fasadprofil på 3 stöd
Fasadprofil på min. 4 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


 Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med öppningsbart utåtgående fönster 4074 samt dörrar 2074.

Fönster 4074 är anpassat för integrering i fasadsystemet. Fönstret kan utföras som horisontellt- eller vertikalt glidhängt utåtgående.

Dörrsystem 2074 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

- Profildjup 84 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Fals för 2-glas isolerruta

Product overview

4150 SSG, Structural Glazing  består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet bygger på 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant och en specialanpassad montageprofil för infästningsbeslagen. Glasen förankras med monteringsbeslagen i stomprofilen. Vädertätning mellan glasen görs med godkänd fogmassa, vanligen svart. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 


Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk