Sapa Fasad 4150 - Isolerad

Flexibelt system för alla typer av fasader

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Fasad 4150 Prestanda

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
  • Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

Elevationer och detaljer

A4150-1028 1011161777172737374
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1029 110163
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1030 1101116177
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1024 10141721222331323334414243
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1025 1111316234
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1026 10168
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1027 1101635051
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1018 110111213131415162212234566162636471727374818284
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1019 1101112131417234566162636471727374818284
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1020 110151623456
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1021 1101112131416181922122345661626364717273748182849
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1022 110111213141718182345661626364717273748182849
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A4150-1023 110161919359
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Profilsammanställning

Stomprofiler (pdf) (dwg)
Stomprofiler, I- och T-profier (pdf) (dwg)
Stomprofiler, hörn och facetteringsprofiler (pdf) (dwg)
Delningsprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler [sida A4150-3005; Rektangulära, H- och T-formade] (pdf) (dwg)
Dekorprofiler [sida A4150-3006; Spetsiga, avlånga och kylflänsformade] (pdf) (dwg)

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006..

U-fasad med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
15 %
1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3
20 %
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
10 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
15 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9
20 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
5 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
10 %
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
15 %
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
20 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
5 %
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
10 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
15 %
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2
20 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-värden fyllningar

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fyllning
U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

U-värde fyllning
i W/m2K
0,65
0,48
0,38
0,31
0,27
0,21
Profildjup i mm
60 80 100 120 140 180
För mer information kontakta Arkitektsupport


Sapa Vaku PaneelU-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

U-värde fyllning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
Vakupaneel
Distanslist
16
18
24
28
Paneltjocklek
mm
20-28 20-28 31-38 31-38
För mer information kontakta Arkitektsupport

Fönsterdimensioner

Karmyttermått för 4074 fasadfönster (.pdf) 
För övriga fönsterdimensioner se Fönster till vänster i menyn. 

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Dimensionering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Fasadprofil på 2 stöd
Fasadprofil på 3 stöd
Fasadprofil på minst 4 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 23-48 mm


Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med fönster och dörrar. Fönsterkarmarna är speciellt anpassade till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage. Fönstersystem 1074 kan utföras som undersidohängt, under-, över- och sidohängt, inåtgående. Fasadfönster 4074 utåtgående glidhängt beslag för horisontellt eller vertikalt utförande.

Dörrsystem 2074 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar där karmprofilen är specialanpasad till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage.

Fönster 1074, inåtgående

- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-och 3-glas

Fönster 1074 utåtgående

- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Fals för 2-och 3-glas
   
   

Blockfönster 1074 inåtgående- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-glas

Fasadfönster 4074, utåtgående

- Profildjup 88 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Glidhängt horisontellt
- Glidhängt vertikalt
- Fals för 2-glas
   
   

Dörrar 2074

- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas
   
   

Dörrar 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas
   
   

Fasadkomplement

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Add, dekorprofiler

Add basprofil 42693 med gerad anslutning. Add basdekorprofil 42693 kompletterad med kulörprofil. Add basdekorprofil 42693 med kraftfull skruvinfästning.

Add, konsolsystem

   
Add basdekorprofil 42693 med stuprör   Add basdekorprofil 42693 med åskledarkabel   Add basdekorprofil 42693 anslutning solavskärmningar
         

Expressive, dekorprofiler

Expressive flänsprofil 42695 horisontellt kombinerat med 42227 vertikalt Expressive dekorprofil 68827 horisontellt kombinerat med vingprofil 68823 vertikalt Expressive flänsprofil 42695 i kombination horisontellt och vertikalt

Expressive T-profil 68819 i kombination horisontell och vertikalt Expressive U-profil 68827 i kombination horisontell och vertikalt Expressive Pyramidprofil 42813 horisontell kombinerat med 42811 vertikalt

Referenser 4150

Product overview

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk