Fasader

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

4150 SX Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Vår nyutvecklade isolator ihop med inre fogband ger höga isoleringsegenskaper (s.k High Insulated).

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

4150 PH klarar de stränga passivhus-energikraven ställda av tyska certifieringsorganen Ift Rosenheim. Systemet uppnår låga U cw = 0,66 W/m2 K.

Sapa Fasad 4150 EF Elementfasad möjliggör snabbt och rationellt montage utan byggnadsställningar. Färdig vägg direkt vid montaget. Konstruktionen är mycket välisolerad och finns i utförande med standardisolering 4150 EF och extraisolerad 4150 EF SX. Systemet består av aluminiumprofiler med bredden 70 mm vid elementskarv och 50 mm vid spröjsar.

Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Mellan elementen finns en mycket effektiv 3-stegs tätning av gummilister. Tätningen minskar behovet av butyltätning och förenklar därmed installationen och montaget betydligt. 

Fals för 2- och 3-glas isolerrutor medger glastjocklek för 4150 EF: 27- 48 mm och för 4150 EF SX 33-56 mm. Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. 

Kontakta Arkitektsupport för mer information.

4150 SSG, Structural Glazing  består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet bygger på 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant och en specialanpassad montageprofil för infästningsbeslagen. Glasen förankras med monteringsbeslagen i stomprofilen. Vädertätning mellan glasen görs med godkänd fogmassa, vanligen svart. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. 


Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda. Den exteriöra glashållaren monteras lämpligen med försänkt skruv vilka kan döljas med täcklock. Fals för standardförseglade 2-glas och 3-glasisolerrutor.


Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk