Sapa Dörr 2074 Lättvägg

Isolerad dörr för lättväggskonstruktioner

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

Dörr 2074 Lättvägg Prestanda

  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörr.
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörrar
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200 och 240.

Elevationer och detaljer

A2074-1118 2122246
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1119 21222467
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1120 3132346
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1121 31323467
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

= Fri öppning
= Karmyttermått
= Väggöppning
D med universalgångjärn = 139 mm
D med bladgångjärn = 133 mm

Klämfri bakkant med gummilist= Fri öppning
= Karmyttermått
= Väggöppning

Anslagsgående dörr med dolt gångjärn

= Fri öppning
= Karmyttermått
= Väggöppning

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glas eller fyllningar med tjocklek 20-54 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glasning

Glastjocklek 20-54 mm


  2-glas isolerruta

  3-glas isolerruta

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2

U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
40 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåtFyllning F3

  U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
10 mm spånskiva
40 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt
Fyllning F4

U-värde mittpunkt: 0,78 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
40 mm isolering
10 mm Sapa spontBeslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. 

Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Bladgångjärn.

Dolt gångjärn

Draghandtag

Svängt draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 128

Trekantsformat draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 129

Halvcirkelformat draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 130

Trycken

Trycke till dörr med modulprofil.
Bredd 137 mm, 
Ø 21 mm.
Art nr: Sapa 14 132

Dörrstängare

Dörrstängare med arm. 
Enligt leverantör.

Glidskenedörrstängare. 
Enligt leverantör.

Infälld dold dörrstängare. 
Enligt leverantör.

Automatisk dörröppnare. 
Enligt leverantör.

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

   
Dörr med anslag

Dörr med oisolerad tröskel och rostfritt skydd

   
Dörr med anslag, oisolerad tröskel med rostfritt skydd. Dörr med släplisttätning

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2074 med klämfri bakkant av EPDM-gummilister.

Infästningsprinciper

För att vikdörrarna skall fungera tillfredsställande är det viktigt att infästningarna och stomkonstruktionen i överkant och i sida är stabila. Profilskenan för dörrbladens upphängningsbeslag måste förankras väl, så att dörrbladen får erfordlig frigång mot golvet.

Karminfästning med
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Brytskydd

Utåtgående enkeldörr
För att minska risken för inbrott vid dörren har vi tagit fram en anslagsprofil med brytskydd.  Brytskyddet är enkelt utbytbart vid ev. skada. Bör utföras i naturanodisering för bästa visuella tålighet. Finns endast för utåtgående enkeldörr.
Product overview

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk