Sapa Dörr 2074 Loftgång

Isolerad lägenhetsdörr för hus med loftgång

Sapa 2074 Loftgångsdörr är avsedd som lägenhetsdörr till hus med loftgångar.

Dörren har ett profildjup på 74 mm och är isolerad med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Dörren har anpassad karm och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet för bra luft och regntäthet.

Dörren uppfyller inbrottsskydd upp till klass 3, enligt ENV 1627.

Dörren har en fyllning (spegel) av limmad sandwichpanel med mycket bra isolering och ytskikt av aluminiumplåt eller väderbeständigt laminat. Lås, nyckeltub, dörröga, brevinkast, dörrbroms, brevinkast och ytbehandling väljes efter önskemål.

Dörren utföres som enkeldörr och kan förses med sidoljus och överljus. Ytbehandling av profiler med anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.

Dörr 2074 Loftgång Prestanda

  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 2 och 3, enligt ENV 1627.
  • Ljud. Uppfyller klass R'w 30 dB enligt SS 25267.
  • U-värde. 1,4 W/(m2K) i dimension 1085 x 2085 mm.
  • Lufttäthet. Klass 2 enligt EN 12207.
  • Regntäthet. Klass 7B enligt EN 12208.

Elevationer och detaljer

A2074-1095 21222324
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1096 21222324
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1097 2124
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1098 2124
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.


Beslag

Till loftgångsdörr 2074 används bladgångjärn, med hänsyn till den smala karmprofilen. Vid gångjärnen kompletteras bakkantsäkringar som är anpassade till vald inbrottsskyddsklass.  
Dörr i innbrottskydd klass 2 används ett godkänt lås och i klass 3 används två godkända lås. Låsen ska vara godkända enligt EN 12209, Grade 5 eller SS 3522 klass 3.

Brevinkast i fyllningen får max vara 340 x 80 mm.

Aluminiumtrycke
Med samma ytbehandling som dörrbladet bibehålls materialkänslan.
Nyckeltub
Underlättar service när hyresgästerna är ute.Dörröga
Håller objudna gäster utanför
Bladgångjärn
Ytbehandlas lika som dörrblad för en bättre helhet.

 

Infästningsprinciper

För att vikdörrarna skall fungera tillfredsställande är det viktigt att infästningarna och stomkonstruktionen i överkant och i sida är stabila. Profilskenan för dörrbladens upphängningsbeslag måste förankras väl, så att dörrbladen får erfordlig frigång mot golvet.

Karminfästning med
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Certifikat

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar (pdf):

Product overview

Sapa 2074 Loftgångsdörr är avsedd som lägenhetsdörr till hus med loftgångar.

Dörren har ett profildjup på 74 mm och är isolerad med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Dörren har anpassad karm och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet för bra luft och regntäthet.

Dörren uppfyller inbrottsskydd upp till klass 3, enligt ENV 1627.

Dörren har en fyllning (spegel) av limmad sandwichpanel med mycket bra isolering och ytskikt av aluminiumplåt eller väderbeständigt laminat. Lås, nyckeltub, dörröga, brevinkast, dörrbroms, brevinkast och ytbehandling väljes efter önskemål.

Dörren utföres som enkeldörr och kan förses med sidoljus och överljus. Ytbehandling av profiler med anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk