Sapa Vikdörr 2074

Isolerad vikbar dörr

Sapa Vikdörr 2074 finns som i utåt- eller inåtgående utförande och ger möjlighet till stora öppningar med upp till 6 vikbara dörrblad med eller utan gångdörr. 

Dörren bygger Sapa Dörr 2074 stabila grundkonstruktionen med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Profilerna är 74 mm djupa och är isolerade med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- respektive utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman utåt eller inåt till ett paket mot karmsidan. Tröskelfria alternativ finns.

Vikdörr 2074 Prestanda

  • Utförande. Utåt- eller inåtgående vikdörr där gångjärnens placering påvekrar vikdörrens utförande.  Se mer om kombinationsmöjligheterna under Elevationer och detaljer.
  • Användningsområde. Stabilt system som lämpar sig för stora öppningar mot det fria i t.ex. bilhallar, verkstäder, industrilokaler utan stora krav på luft och vattentäthet.
  • Dimension. Dörrbladshöjd upp till 2500 mm och dörrbladsbredd max 1000 mm.
  • Dörrbladsvikt. Max 75 kg
  • Lufttäthet. Oklassad
  • Regntäthet. Oklassad

Elevationer och detaljer

A2074-1032 13313233347
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1033 13313233347
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1034 1313313233347
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1035 13133132333477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1036 13133132333477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1037 1313133132333477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1038 13212223247
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1039 13212223247
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1040 132122232477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1041 13132122232477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1042 13132122232477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1043 131321222324777
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Fri öppning gäller för både inåt- och utåtgående vikdörrar. 

Tre dörrblad, 321
D =
Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 392

Tre dörrblad, 330
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 434

Fyra dörrblad, 431
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 506

Fem dörrblad, 541
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 620

Fem dörrblad, 550
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 662

Sex dörrblad, 633
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 734

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glastjocklek 20-54 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glasning

Glastjocklek 20-54 mm


  2-glas isolerruta

  3-glas isolerruta

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2

U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
40 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåtFyllning F3

  U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
10 mm spånskiva
40 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt
Fyllning F4

U-värde mittpunkt: 0,78 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
40 mm isolering
10 mm Sapa spontInfästningsprinciper

För att vikdörrarna skall fungera tillfredsställande är det viktigt att infästningarna och stomkonstruktionen i överkant och i sida är stabila. Profilskenan för dörrbladens upphängningsbeslag måste förankras väl, så att dörrbladen får erfordlig frigång mot golvet.

Karminfästning med
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Tröskelalternativ

   
Utåtgående vikdörr
med tröskel

Utåtgående vikdörr
utan tröskel

   
Inåtgående vikdörr
med tröskel
Inåtgående vikdörr
utan tröskel

Certifikat

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar (pdf):

Product overview

Sapa Vikdörr 2074 finns som i utåt- eller inåtgående utförande och ger möjlighet till stora öppningar med upp till 6 vikbara dörrblad med eller utan gångdörr. 

Dörren bygger Sapa Dörr 2074 stabila grundkonstruktionen med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Profilerna är 74 mm djupa och är isolerade med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- respektive utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman utåt eller inåt till ett paket mot karmsidan. Tröskelfria alternativ finns.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk