Sapa Entréskjutdörr 2074, automatisk

Isolerad automatisk entréskjutdörr

Sapa Entréskjutdörr 2074 med automatik bygger på Sapa Dörr 2074 stabila grundkonstruktionen.

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

2074 har isolerade profiler med profildjup på 74 mm och glasfals för 2- och 3-glas isolerruta. Den yttre glasningslisten är integrerad i profilen.

Skjutdörrarna kan utföras som enkel eller dubbelflyglig. De fasta partierna kan utföras i system 3074, 3086 eller fasadsystem 4150, 4150 SX, 4150 SSG och 5050 SG.

Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant eller enbart i framkant.

Entréskjutdörr 2074, Automatisk Prestanda

  • Utförande. Enkelflyglig eller dubbelflyglig.
  • Användningsområden. Entréer med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
  • Automatik. Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Karmöverstycke finns med olika profilbredder anpassade efter marknadens olika automatikbeslag. Se respektive automatikleverantör.
  • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant eller enbart i framkant.

Elevationer och detaljer

A2074-1127 12344142434456
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1128 12341424467
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1140 1234142434456
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1141 12341424467
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Vid beräkning av fri öppning har vi tagit hänsyn till risken för klämskador i bakkant dörrblad.

Enkelflyglig dörr 


F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning max = (Karmyttermått. - 350) / 2
Karmyttermått min = 2 x Fri öppning + 350

Dubbelflyglig dörr 


F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning max = (Karmyttermått. - 565) / 2
Karmyttermått min = 2 x Fri öppning + 565

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glas eller fyllningar med tjocklek 20-54 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glasning

Glastjocklek 20-54 mm


  2-glas isolerruta

  3-glas isolerruta

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2

U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
40 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåtFyllning F3

  U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
10 mm spånskiva
40 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt
Fyllning F4

U-värde mittpunkt: 0,78 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
40 mm isolering
10 mm Sapa spontSkjutdörrsautomatik

Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Se respektive automatikleverantörs sortiment  för mer information.

Certifikat

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar (pdf):

Infästningsprinciper

För att vikdörrarna skall fungera tillfredsställande är det viktigt att infästningarna och stomkonstruktionen i överkant och i sida är stabila. Profilskenan för dörrbladens upphängningsbeslag måste förankras väl, så att dörrbladen får erfordlig frigång mot golvet.

Karminfästning med
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Product overview

Sapa Entréskjutdörr 2074 med automatik bygger på Sapa Dörr 2074 stabila grundkonstruktionen.

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

2074 har isolerade profiler med profildjup på 74 mm och glasfals för 2- och 3-glas isolerruta. Den yttre glasningslisten är integrerad i profilen.

Skjutdörrarna kan utföras som enkel eller dubbelflyglig. De fasta partierna kan utföras i system 3074, 3086 eller fasadsystem 4150, 4150 SX, 4150 SSG och 5050 SG.

Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant eller enbart i framkant.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk