Sapa Dörr 2074 Designlist

Isolerad dörr med designvariation

       
L-formad
glasningslist
  Fasad
glasningslist
  Rektangular
glasningslist

Vårt isolerade dörrsystem 2074 kan kompletteras (utföras) med designlister för att ge dörren ett utpräglat utseende. Glaset placeras då symmetriskt i dörrbladet och får en fin inramning tack vare designlister. Finns i tre olika utförande.

Dörrsystemet har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen kan utföras med fast eller utbytbart anslag. Dörrbladsprofiler finns för smalprofillås. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glaspartier 3074.

 

Dörr 2074 Designlist Prestanda

  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

Elevationer och detaljer

A2074-1044 212223246
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1045 122122232436
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1046 12212223243
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2074-1047 2122247
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

= Fri öppning
= Karmyttermått
= Väggöppning

D med universalgångjärn = 147 mm
D med bladgångjärn = 141 mm
67 mm alt. 70 mm med utbytbart anslag

Klämfri bakkant med gummiprofilA = Fri öppning
= Karmyttermått

Anslagsgående dörr med dolt gångjärn


= Fri öppning
= Karmyttermått
D = 94,5 mm
alt. 97,5 mm med utbytbart anslag
= 67 mm alt. 70 mm med utbytbart anslag

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav. 


Glastjocklek 20- 30 mm

 

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. 

Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Bladgångjärn.

Dolt gångjärn

Draghandtag

Svängt draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 128

Trekantsformat draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 129

Halvcirkelformat draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 130

Trycken

Trycke till dörr med modulprofil.
Bredd 137 mm, 
Ø 21 mm.
Art nr: Sapa 14 132

Dörrstängare

Dörrstängare med arm. 
Enligt leverantör.

Glidskenedörrstängare. 
Enligt leverantör.

Infälld dold dörrstängare. 
Enligt leverantör.

Automatisk dörröppnare. 
Enligt leverantör.

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2074 med klämfri bakkant av EPDM-gummilister.

Infästningsprinciper

För att vikdörrarna skall fungera tillfredsställande är det viktigt att infästningarna och stomkonstruktionen i överkant och i sida är stabila. Profilskenan för dörrbladens upphängningsbeslag måste förankras väl, så att dörrbladen får erfordlig frigång mot golvet.

Karminfästning med
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Brytskydd

Utåtgående enkeldörr
För att minska risken för inbrott vid dörren har vi tagit fram en anslagsprofil med brytskydd.  Brytskyddet är enkelt utbytbart vid ev. skada. Bör utföras i naturanodisering för bästa visuella tålighet. Finns endast för utåtgående enkeldörr.
Certifikat

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar (pdf):

Product overview

       
L-formad
glasningslist
  Fasad
glasningslist
  Rektangular
glasningslist

Vårt isolerade dörrsystem 2074 kan kompletteras (utföras) med designlister för att ge dörren ett utpräglat utseende. Glaset placeras då symmetriskt i dörrbladet och får en fin inramning tack vare designlister. Finns i tre olika utförande.

Dörrsystemet har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen kan utföras med fast eller utbytbart anslag. Dörrbladsprofiler finns för smalprofillås. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glaspartier 3074.

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk