Sapa Vikdörr 2050

Oisolerad vikbar dörr

Sapa Vikdörr 2050 finns som i utåt- eller inåtgående utförande och ger möjlighet till stora öppningar med upp till 6 vikbara dörrblad med eller utan gångdörr.

 Sapa Dörr 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- respektive utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman utåt eller inåt till ett paket mot karmsidan. Tröskelfria alternativ finns.

Vikdörr 2050 Prestanda

  • Utförande. Utåt- eller inåtgående vikdörr där gångjärnens placering påvekrar vikdörrens utförande.  Se mer om kombinationsmöjligheterna under Elevationer och detaljer.
  • Användningsområden. Stabilt system som lämpar sig för entréer med stort trafikflöde och vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
  • Dimension. Dörrbladshöjd upp till 2500 mm och dörrbladsbredd max 1000 mm
  • Dörrbladsvikt. Max 75 kg
  • Lufttäthet. Oklassad
  • Regntäthet. Oklassad

Elevationer och detaljer

A2050-1024 13313233347
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1025 13313233347
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1026 1313313233347
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1027 13133132333477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1028 13133132333477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1029 1313133132333477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1018 13212223247
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1019 13212223247
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1020 132122232477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1021 13132122232477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1022 13132122232477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1023 131321222324777
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Fri öppning gäller för både inåt- och utåtgående vikdörrar. 

Tre dörrblad, 321
D =
Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 320

Tre dörrblad, 330
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 362

Fyra dörrblad, 431
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 410

Fem dörrblad, 541
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 500

Fem dörrblad, 550
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 542

Sex dörrblad, 633
D = Gångdörr
F.O. =  Fri öppning = Karmyttermått - 590

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

   Glastjocklek 5-33 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glasning

   Glastjocklek 5-33 mm

               

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2

  1,5 mm aluminiumplåt
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplåt
Fyllning F3

1,5 mm aluminiumplåt
12 mm spånskiva
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåtFyllning F4

1,5 mm aluminiumplåt
20 mm isolering
10 mm SapaspontTröskelalternativ

   
Utåtgående vikdörr
med tröskel
Utåtgående vikdörr
utan tröskel


   
Inåtgående vikdörr
med tröskel
Inåtgående vikdörr
utan tröskel


Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med 
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Product overview

Sapa Vikdörr 2050 finns som i utåt- eller inåtgående utförande och ger möjlighet till stora öppningar med upp till 6 vikbara dörrblad med eller utan gångdörr.

 Sapa Dörr 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- respektive utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman utåt eller inåt till ett paket mot karmsidan. Tröskelfria alternativ finns.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk