Lakkering

Lakkering gir et ubegrenset farvevalg med svært god farveoverensstemmelse. I dag er pulverlakkering den klart dominerende lakkeringsmetoden. Pulverlakkering utføres med et ca 60 my tykt lag polyesterpulver eller ca 25 my våtlakkering. Det finnes stort sett ingen begrensninger med hensyn til farver. RAL- og NCS-S-systemene tilbyr et stort antall farver.

Profilene gjennomgår ni trinn før lakkeringen:

  1. Alkalisk vask
  2. Skylling
  3. Beising
  4. Skylling
  5. Avoksidering
  6. Skylling
  7. Kromatering
  8. Skylling
  9. Tørking

 

Forbehandling
For at man skal få den riktige kvaliteten på den lakkerte overflaten, er det viktig at både forbehandlingen, påføringen av lakken, og den etterfølgende herdingen, blir utført på riktig måte. For å oppnå maksimal vedheft og holdbarhet, er forbehandlingen av avgjørende betydning. Den består som regel av avfetting og beising av overflaten, etterfulgt av en kjemisk behandling (kromatering). Forbehandlingen blir avsluttet med at man skyller profilene i avionisert vann. Forbehandlingen er den samme som når man skal pulver- eller våtlakkere profilene. All lakkering stiller høye krav til forbehandlingen.

Lakkering
Den forbehandlede profilen dekkes med polyesterpulver. Pulveret, eller polyesteren, påføres profilen gjennom elektrostatisk ladning, eller friksjonsladning, og deretter herdes pulveret i ovn i 180 ºC. Pulverlakken påføres og herdes uten noen løsemidler. Luften som ventileres bort ved påføringen av pulveret, blir renset i effektive renseanlegg. Det pulveret som ikke blir festet på profilene taes hånd om i et gjenvinningssystem og blir tilbakeført til sprøytepistolen.

Farveprogram lakkering
Sapa arbeider med alle lakktyper kundene etterspør - både tradisjonell pulverlakk og bl.a.  strukturlakk, metallic og klarlakk. Til pulverlakkering brukes polyesterpulver, og til våtlakkering brukes som regel alkydlakk. Med lakkering finnes det strengt tatt ingen begrensninger med hensyn til farver.    Vi kan tilby alle farvene i NCS-S og RAL-systemene.

 Farveprogram ->