Sapa Solskjerming 4550 Bow

Bueformede sollameller

Sapa Solskjerming 4550 Bow kompletterer vårt fasadesystem 4150 på en enkel og estetisk måte. Den spenstige buede formen gir fasaden letthet. Formen reflekterer sollyset og kan gi indirekte, myk belysning i rommet.


Det er muligheter for å utforme solskjermene med for eksempel tydelig seksjonsinndeling. Overflatebehandlingen kan fremheve profilens form og uttrykk ytterligere. Vårt dekorprofilprogram med bæreprofiler forsterker husets karakter ytterligere.

Solskjerming 4550 Bow Ytelser

  • Utførelser: Vertikalt eller horisontalt
  • Montering: Selvbærende eller som sekundær konstruksjon på annen bærende ramme.
  • Lameller: 190 eller 300 mm brede
  • Monteringsbeslag: Finnes til vinklene 0°, 15°, 30° og 45°

Elevations & Details

A4550-1013
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4550-1009 3
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4550-1015 3
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4550-1011 3
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4550-1017 4
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Utførelse

Utførelse 1, 2 og 3: Frittliggende lameller monteres direkte på bæreprofilen, som kan stilles vertikalt eller horisontalt. Den vertikale linjen kan ytterligere forsterkes ved å montere dekorprofiler fra Express-familien i Sapa Fasade 4150-systemet. 
Utførelse 4: Lamellene skrus på ende-/gavlprofiler. Dette gjør det mulig å prefabrikkere seksjoner. Seksjonene monteres vertikalt på bæreprofiler av aluminium. Denne utførelsen gir et stramt og homogent inntrykk og en tydelig visuell profil.

 

Utførelse 1: Vertikalt

 
Utførelse 2: Vertikalt
 

Utførelse 3: Horisontalt
 
Utførelse 4: Vertikalt

Montasjeprinsipper

Sapa Solskjerming 4550 Bow gir stor valfgrihet med mulighet for å tilføre og forsterke arkitektoniske verdier. Vi projekttilpasser når det er behov. Detaljløsninger og gjennomarbeidede avslutninger er viktig. Helheten avgjør hvilken løsning som er best. Alla hus er unike mtp. plassering, virksomhet og arkitektur.

   
Vertikal montering
Selvbærende konsoll
Brutte lamell-linjer

  Vertikal montering
Hengende konsoll
Brutte lamell-linjer
 
   
Vertikal montering
Markfundament
Brutte lamell-linjer
  Horisontal montering
Konsoll med stag
Brutte lamell-linjer
 

Product overview

Sapa Solskjerming 4550 Bow kompletterer vårt fasadesystem 4150 på en enkel og estetisk måte. Den spenstige buede formen gir fasaden letthet. Formen reflekterer sollyset og kan gi indirekte, myk belysning i rommet.


Det er muligheter for å utforme solskjermene med for eksempel tydelig seksjonsinndeling. Overflatebehandlingen kan fremheve profilens form og uttrykk ytterligere. Vårt dekorprofilprogram med bæreprofiler forsterker husets karakter ytterligere.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk