Sapa Skydedør ArtlineSapa Skydedør ARTLINE har et elegant, minimalistisk og eksklusivt design. Skydedøren er opbygget af isolerede aluminiumprofiler og udformet med henblik på store glasflader og åbenhed i arkitekturen. Tærsklen er forsænket i gulvet og karmen er indbygget i de tilstødende vægge for at give et rammefrit indtryk.

Se inspirationsbilleder. 

Skydedør Artline Egenskaber

  • Udførelse. Enkelfløjet skydedør med et eller to skydedørblade
  • Dørbladsmål. Max højde 2,8 m. Max bredde 3,2 m.
  • Dørbladsvægt. Max 250 kg.
  • Glasfals. Til 2 eller 3-lags glas.

Opstalter og detaljer

A2195-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2195-1002 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2195-1003 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2195-1004 1234679
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Beskrivelse

Teksterne er beregnet til at hjælpe foreskriveren med at specificere hvilke systemer, beslag, glas, overfladebehandlinger og funktionskrav som ønskes. Denne beskrivelse anvendes som grundlag for producenten ved tilbudsgivning og senere fremstilling af de færdige produkter.

Download teksten som .dwg
Download teksten som .pdf

Fri åbning

Skydedøren er designet for store glasflader og åben arkitektur.

Enkeltfløjet dør

Artline fri öppning

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 136 mm
KYM =Fri åbning x 2 + 272

Tofløjet dør

Artline fri öppning

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 144 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 288

Beslagsfunktion

Sapa Skydedør ARTLINE tilbydes i enkelfløjet udførelse med et eller to skydedørblade.
Hvert skydedørblad har kantstang med to låsepunkter, samt aluminiumshåndtag på indvendig side.

Et skydedørblad

Artline beslagsfunktioner
 

Skydedørbladet
placeres altid yderst
   

To skydedørblade

Artline beslagsfunktioner

     

Placering i væg

Med de nye energikrav og deraf følgende ændrede ydervægstyper, er der nogen forhold der skal tages i betragtning ved indbygning af skydedøre i ydervæggen. Placering af skydedøren i ydervæggens kolde del forringer skydedøren energiegenskaber. For optimal udnyttelse af de energimæssige egenskaber, anbefaler vi at skydedøren placeres så langt inde i væggens varme del som muligt.

Det giver gode forudsætninger for en optimal fastgørelse og en velfungerende fuge mellem skydedør og væg. Risikoen for kondens mindskes ved en højere overfladetemperatur. Fugen mellem karmprofil og væg skal udføres efter to-trins princippet. Denne fuge indeholder en ydre regnskærm med bagvedliggende luftkanal, stopning med mineraluld og en indvendig diffusionstæt fuge.

Dimensionering

Karmydermål for skydedør (.pdf) 

Kontakt Projektsupport for mere information.

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Illustrationen viser de forskellige funktionsmål der er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

2-lags thermorude


Glastykkelse 28-30 mm
Glastjocklek Artline

3-lags thermorude


Glastykkelse 40-42 mm
Glastjocklek Artline

U-værdi skydedør Artline

Formel for beregning af hæveskydedørens samlede U-værdi under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen.

Uskydedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningerne er baseret på gældende normer.

U-værdi 2-lagsglas

Skydedørsparti Karmløsning
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Thermorude med varm kant
bredde x højde mm   1,10 - -
4500 x 2500 Indbygget 1,35 - -
4500 x 2500 Ej indbygget 1,44 - -

U-værdi 3-lagsglas

Skydedørsparti Karmløsning
U-værdi glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Thermorude med varm kant
bredde x højde mm   0,70 - -
4500 x 2500 Indbygget 0,85 - -
4500 x 2500 Ej indbygget 0,95 - -

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelse af skydedør skal ske i en stabil og tilpasset vægkonstruktion. Valget af montageprincip afhænger af vægtypen. Antallet af fastgørelsespunkter og placering afhænger af skydedørens størrelse.

Eksempel:

Inbyggd i karm Ej inbyggd i karm
Indbygget i karm
Ej indbygget i karm

Profilsnit

Artline profilsnitt

Product overviewSapa Skydedør ARTLINE har et elegant, minimalistisk og eksklusivt design. Skydedøren er opbygget af isolerede aluminiumprofiler og udformet med henblik på store glasflader og åbenhed i arkitekturen. Tærsklen er forsænket i gulvet og karmen er indbygget i de tilstødende vægge for at give et rammefrit indtryk.

Se inspirationsbilleder. 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language