Sapa Skydedør 2115Skydedør 2115 egner sig til udestuer, hvor kravene ikke er så høje som til partier i ydervægge. Skydedøren er opbygget af isolerede aluminiumprofiler med en karmdybde på 78,7 mm (enkeltfløjet, to-sporet) og 141,8 mm (teleskop) og en dørbladsdybde på 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen er 30 mm brede glasfiberarmerede polyamidlister. Dørbladet kører med rustfri hjul på rustfri skinne.

Skydedør 2115 Egenskaber

  • Udførelse. To eller fire skydedørblade i tosporet karm alt. 3 skydedørblade i tresporet karm
  • Dørbladsmål. Max højde 2,4 m. Max bredde 1,4 m.
  • Dørbladsvægt. Max 160 kg
  • Håndtag. Indvendig alt. både ind- og udvendig

Elevations & Details

A2115-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2115-1002 12345677
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2115-1003 11023457
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Beskrivelse

Teksterne er beregnet til at hjælpe foreskriveren med at specificere hvilke systemer, beslag, glas, overfladebehandlinger og funktionskrav som ønskes. Denne beskrivelse anvendes som grundlag for producenten ved tilbudsgivning og senere fremstilling af de færdige produkter.

Download teksten som .dwg
Download teksten som .pdf

Fri åbning

Skydedøren giver mulighed for store åbninger i f.eks. caféer og restauranter.

To skydedørblade i tosporet karm 

F.O. = Fri åbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri åbning = KYM/ 2 - 184 mm
KYM = Fri åbning x 2 + 368

To skydedørblade i fire sporet karm 

F.O. = Fri åbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri åbning = KYM/ 2 - 325 mm
KYM = Fri åbning x 2 + 650

Tre skydedørblade i tresporet karm


 

F.O. = Fri åbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri åbning = KYM x 2/3 - 299
KYM = Fri åbning x 1,5 + 448

Beslagsfunktion

Sapa Skydedør 2115 kan udføres med to eller fire skydedørblade i tosporet karm eller med tre skydedørblade i tresporet karm. Skydedøren har kantstang med tre låsepunkter og håndtag af aluminium. Skydedøren løber lydløst med rustfri hjul på rustfri skinne.

Tosporet med to skydedørblade


 

Tosporet med fire skydedørblade


 

Tresporet med tre skydedørblade

Placering i væg

Med de nye energikrav og deraf følgende ændrede ydervægstyper, er der nogen forhold der skal tages i betragtning ved indbygning af skydedøre i ydervæggen. Placering af skydedøren i ydervæggens kolde del forringer skydedørens energiegenskaber. For optimal udnyttelse af de energimæssige egenskaber, anbefaler vi at skydedøren placeres så langt inde i væggens varme del som muligt.

Det giver gode forudsætninger for en optimal fastgørelse og en velfungerende fuge mellem skydedør og væg. Risikoen for kondens mindskes ved en højere overfladetemperatur. Fugen mellem karmprofil og væg skal udføres efter to-trins princippet. Denne fuge indeholder en ydre regnskærm med bagvedliggende luftkanal, stopning med mineraluld og en indvendig diffusionstæt fuge.

Dimensionering

Karmydermål for skydedør (.pdf) 

Kontakt Projektsupport for mere information.

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

U-værdi skydedør

Formel for beregning af skydedørens samlede U-værdi under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen.

Uskydedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningerne er baseret på gældende normer.

Skydedørsparti
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Thermorude med varm kant
bredde x højde mm 1,1
2000 x 2300 1,9
2500 x 2300 1,8

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelse af hæveskydedør skal ske i en stabil og tilpasset vægkonstruktion. Valget af montageprincip afhænger af vægtypen. Antallet af fastgørelsespunkter og placering afhænger af skydedørens størrelse.

Eksempel:

Karmbefæstigelse
med vridanker indad
Karmbefæstigelse
med vridanker udad

Product overviewSkydedør 2115 egner sig til udestuer, hvor kravene ikke er så høje som til partier i ydervægge. Skydedøren er opbygget af isolerede aluminiumprofiler med en karmdybde på 78,7 mm (enkeltfløjet, to-sporet) og 141,8 mm (teleskop) og en dørbladsdybde på 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen er 30 mm brede glasfiberarmerede polyamidlister. Dørbladet kører med rustfri hjul på rustfri skinne.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language