Sapa Hæveskydedør 2160Hæveskydedør 2160 er opbygget af isolerede aluminiumprofiler med en karmdybde på 160 mm og en dørbladsdybde på 70 mm. Isoleringen er 40 mm brede glasfiberarmerede polyamidlister. Hæveskydedøren har lift-slide beslag for brugervenlig håndtering. Dørbladet skydes til siden når den åbnes og lukker tæt når den er lukket, da dørbladet sænkes nogle millimeter.

Hæveskydedør 2160 Egenskaber

  • Udførelse. Enkelt- eller dobbeltfløjet hæveskydedøre
  • Dørbladsmål. Max. højde 2,7 m. Max. bredde 3,2 m
  • Dørbladsvægt. Max. 400 kg
  • Aflåseligt håndtag. Indvendigt, alternativt både ind- og udvendigt

Elevations & Details

A2160-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1002 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1003 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1004 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Beskrivelse

Teksterne er beregnet til at hjælpe foreskriveren med at specificere hvilke systemer, beslag, glas, overfladebehandlinger og funktionskrav som ønskes. Denne beskrivelse anvendes som grundlag for producenten ved tilbudsgivning og senere fremstilling af de færdige produkter.

Download teksten som .dwg
Download teksten som .pdf

Fri åbning

Hæveskydedøren giver mulighed for store åbninger i f.eks. caféer og restauranter.

Enkeltfløjet, to skydedørblade 

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 232 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 464

Enkeltfløjet, et skydedørblad 

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 187 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 374

Dobbeltfløjet 

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 324 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 648

Beslagsfunktion

Hæveskydedør 2160 kan leveres med et fast og et skydedørblad, alternativt med to skydedørblade. For at åbne hæveskydedøren drejes håndtaget 180° nedad, hvorved dørbladet hæves nogle millimeter og kan derefter skydes til siden. Når døren lukkes, synker dørbladet ned igen og gummilister sørger for at døren lukker tæt. Skydedørbladet løber lydløst på nylonhjul i en rustfri skinne og kan låses (sænkes) hvor det ønskes.

Hvert skydedørblad har en kantstang med fire låsepunkter. Håndtag af aluminium og cylinderlås kan monteres på indvendig side, alternativt ind- og udvendig side.

Et skydedørblad

 
Lukket Åben, set indefra  

To skydedørblade

Lukket Åben, set indefra Åben, set indefra

Håndtag

Hjul

Placering i væg

Med de nye energikrav og deraf følgende ændrede ydervægstyper, er der nogen forhold der skal tages i betragtning ved indbygning af hæveskydedør i ydervæggen. Placering af hæveskydedøren i ydervæggens kolde del forringer skydedørens energiegenskaber. For optimal udnyttelse af de energimæssige egenskaber, anbefaler vi at hæveskydedøren placeres så langt inde i væggens varme del som muligt.

Det giver gode forudsætninger for en optimal fastgørelse og en velfungerende fuge mellem skydedør og væg. Risikoen for kondens mindskes ved en højere overfladetemperatur. Fugen mellem karmprofil og væg skal udføres efter to-trins princippet. Denne fuge indeholder en ydre regnskærm med bagvedliggende luftkanal, stopning med mineraluld og en indvendig diffusionstæt fuge.

Dimensionering

Karmydermål for skydedør (.pdf) 

Kontakt Projektsupport for mere information.

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).


Glastykkelse 20-51 mm


Illustrationen viser de forskellige funktionsmål der er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

U-værdi hæveskydedør

Formel for beregning af hæveskydedørens samlede U-værdi under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen.

Uhæveskydedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningerne er baseret på gældende normer.

 

Hæveskydedørsparti
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Thermorude med varm kant
bredde x højde mm 0,5 0,8 1,0
3000 x 2120 1,3 1,5 1,6
4000 x 2120 1,2 1,4 1,5
5000 x 2120 1,1 1,3 1,5

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelse af hæveskydedør skal ske i en stabil og tilpasset vægkonstruktion. Valget af montageprincip afhænger af vægtypen. Antallet af fastgørelsespunkter og placering afhænger af hæveskydedørens størrelse.

Eksempel:

Karmbefæstigelse
med vridanker indad
Karmbefæstigelse
med vridanker udad

Product overviewHæveskydedør 2160 er opbygget af isolerede aluminiumprofiler med en karmdybde på 160 mm og en dørbladsdybde på 70 mm. Isoleringen er 40 mm brede glasfiberarmerede polyamidlister. Hæveskydedøren har lift-slide beslag for brugervenlig håndtering. Dørbladet skydes til siden når den åbnes og lukker tæt når den er lukket, da dørbladet sænkes nogle millimeter.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language