Sapa Facade 5050 SG - System Glazing

5050 SG, System Glazing består af isolerede, 50 mm brede aluminiumprofiler med en udvendig miniglasholder på kun 32 mm. Den udvendige glasholder monteres med forsænkede skruer, hvilke kan skjules. Fals til 2-lags og 3-lags thermorude med standardforsegling.

Profilerne er udformede med henblik på at give maksimal stabilitet mod dimensionerende laster. Systemet kan på enkel vis sammenbygges med oplukkelige enheder. U-værdien skal oplyses for hele facaden.

Facade 5050 SG System Glazing Egenskaber

  • Velisolerede profiler.
  • Facadeprofiler. Rektangulære, 60-180 mm profildybde.
  • Oplukkeligt vindue med skjult ramme.
  • Døre. Hængslede døre og skydedøre kan på enkel vis indbygges.
  • Klassificering. I henhold til gældende EN-standarder.

Elevations & Details

A5050-1014 10111617781828384
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1015 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1002 10141721222331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1012 1111316234
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1013 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1001 110111213131314141622122345681828384
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1010 110131314141623456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1011 1101212121635
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Profiloversigt

Lodrette profiler (pdf) (dwg)
Vandrette profiler (pdf) (dwg)

Beskrivelse

Teksterne er beregnet til at hjælpe foreskriveren med at specificere hvilke systemer, beslag, glas, overfladebehandlinger og funktionskrav som ønskes. Denne beskrivelse anvendes som grundlag for producenten ved tilbudsgivning og senere fremstilling af de færdige produkter.

Download teksten som .dwg
Download teksten som .pdf

U-værdi glasfacader

Formel for beregning af facadens samlede U-værdi under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen.

Ufacade = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Herunder vises tabeller for facadens totale U-værdi med forskellige glastyper og afstandsprofiler. Beregningerne er baseret på gældende normer og beregningsstandarden for Curtain Wall EN 13947:2006.

U-værdi med 2-lags thermorude og afstandsliste af alu.

                 
 
Profilandel
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Afstandsliste af aluminium
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
 
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
 
15 %
1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
 
20 %
2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
  Kontakt Projektsupport for mere information.U-værdi med 2-lags thermorude og varm kant

                 
 
Profilandel
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Varm kant
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
 
10 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
 
15 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
 
20 %
1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
  Kontakt Projektsupport for mere information.U-værdi fyldninger

Fyldninger i facadesystem 5050 SG leveres kun med Vaku Paneel. Nedenfor vises midtpunkts U-værdier for fyldninger. Beregningerne er baseret på gældende normer.         
U-værdi for fyldning Up W/m2K (midtpunktsværdi)

Vakupaneel
Afstandsliste
16
18
24
28
Paneltykkelse
mm
26-28 26-28 31-35 31-35
U-værdi fyldning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
Kontakt Projektsupport for mere information.

 

  Overflade:   Glas, aluminiumplade, stålplade er standard
  Farver:   På glas og plade jf. RAL, NCS eller DB (Akzo Nobel)
  Størrelser:   Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
  Lydreduktion:   Ved kombination glas og 3 mm stålplade Rw 42 dB
  Brand:   Vaku Paneel klassificeres som ubrændbar
  U-værdi:   Fra 0,29- 0,16 W/m2 K

Dimensionering

Overslagsmæssig beregning af facadeprofiler
Se nedenstående tabeller i pdf-format.

Facadeprofiler med 2 understøtninger
Facadeprofiler med 3 understøtninger
Facadeprofiler med min. 4 understøtninger
Dimensionering for glasvægt

Kontakt Projektsupport for hjælp med dimensionering.

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).


Glastykkelse 26-41 mm alt. 46-51 mm.


Illustrationen viser de forskellige funktionsmål der er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

Oplukkelige enheder

Fasadesystemet kan på enkel vis kompletteres med oplukkeligt, udadgående vindue 4074 samt dør 2074.

Vindue 4074 er tilpasset til integrering i facadesystemet. Vinduet kan leveres som top- eller sidestyret udadgående facadevindue.

Dørsystem 2074 findes til ind- og udadgående, samt enkelt- og dobbeltdøre.

Facadevindue 4074

- Profildybde 84 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Fals til 2-lags thermorude

Dør 2074

- Profildybde 74 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Indad- eller udadgående
- Enkelt- eller dobbeltdøre
- Fals til 2- og 3-lags glas

Dør 2086 SX

- Profildybde 86 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Indad- eller udadgående
- Enkelt- eller dobbeltdøre
- Fals til 2- og 3-lags glas

Product overview

5050 SG, System Glazing består af isolerede, 50 mm brede aluminiumprofiler med en udvendig miniglasholder på kun 32 mm. Den udvendige glasholder monteres med forsænkede skruer, hvilke kan skjules. Fals til 2-lags og 3-lags thermorude med standardforsegling.

Profilerne er udformede med henblik på at give maksimal stabilitet mod dimensionerende laster. Systemet kan på enkel vis sammenbygges med oplukkelige enheder. U-værdien skal oplyses for hele facaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language