Sapa Facade 4150 - Isoleret

4150 Facadesystem består af isolerede, 50 mm bredde aluminiumprofiler. Kombinationen mellem de indvendige tætningslister og den dybe isolator optimerer profilernes isolering.

Profilerne fås med forskellig dybde. De er udformede med henblik på at give maksimal stabilitet mod dimensionerende laster, og sammenføjes ved hjælp af skjulte forbindere. Systemet kan på enkel vis sammenbygges med oplukkelige enheder. U-værdien skal oplyses for hele facaden.

Facade 4150 Egenskaber

  • Velisolerede profiler.
  • Facadeprofiler i flere former. Rektangulære (35-300 mm profildybde), I- og T-profiler giver stor valgfrihed til det indendørs design. 
  • Bredt sortiment af dekorprofiler til det udvendige design.
  • Fire vinduessystemer både ind- og udadgående.
  • Døre. Hængslede døre og skydedøre kan på enkel vis indbygges.
  • Brandbeskyttelse. Kan leveres i brandteknisk klasse E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Klassificering. I henhold til gældende EN-standarder.

Elevations & Details

A4150-1028 1011161777172737374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1029 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1030 1101116177
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1024 10141721222331323334414243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1025 1111316234
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1026 10168
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1027 1101635051
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1018 110111213131415162212234566162636471727374818284
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1019 1101112131417234566162636471727374818284
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1020 110151623456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1021 1101112131416181922122345661626364717273748182849
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1022 110111213141718182345661626364717273748182849
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1023 110161919359
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Profiloversigt

Basisprofiler (pdf) (dwg)
Basisprofiler, I- og T-profiler (pdf) (dwg)
Basisprofiler, hjørne og facetteringsprofiler (pdf) (dwg)
Delningsprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler (pdf) (dwg)

Beskrivelse

Teksterne er beregnet til at hjælpe foreskriveren med at specificere hvilke systemer, beslag, glas, overfladebehandlinger og funktionskrav som ønskes. Denne beskrivelse anvendes som grundlag for producenten ved tilbudsgivning og senere fremstilling af de færdige produkter.

Download teksten som .dwg
Download teksten som .pdf

U-værdi glasfacader

Formel for beregning af facadens samlede U-værdi under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen.

Ufacade = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Herunder vises tabeller for facadens totale U-værdi med forskellige glastyper og afstandsprofiler. Beregningerne er baseret på gældende normer og beregningsstandarden for Curtain Wall EN 13947:2006.

U-værdi med 2-lags thermorude og afstandsprofil af alu.

                 
 
Profilandel
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Afstandsprofil af aluminium
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
 
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
 
15 %
1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3
 
20 %
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
  Kontakt Projektsupport for mere information.U-værdi med 2-lags thermorude og varm kant

                 
 
Profilandel
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Varm kant
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
 
10 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
 
15 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9
 
20 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
  Kontakt Projektsupport for mere information.U-værdi med 3-lags thermorude og afstandsliste af alu.

                 
 
Profilandel
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Afstandsliste af aluminium
   
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
 
5 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
 
10 %
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
 
15 %
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
 
20 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
  Kontakt Projektsupport for mere informationU-værdi med 3-lags thermorude og varm kant

                 
 
Profilandel
U-værdi for glas Ug W/m2K (midtpunktsværdi)

Varm kant
   
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
 
5 %
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
 
10 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
 
15 %
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2
 
20 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
  Kontakt Projektsupport for mere information.U-værdi fyldninger

Herunder vises tabeller med midtpunkts U-værdi for forskellige fyldninger. Beregningerne er baseret på gældende normer.

Fyldning
U-værdi fyldning Up W/m2K (midtpunktsværdi)

 
U-værdi fyldning
i W/m2K
0,65
0,48
0,38
0,31
0,27
0,21
Profildybde i mm
60 80 100 120 140 180
Kontakt Projektsupport for mere information.Sapa Vaku Paneel


         
U-værdi fyldning Up W/m2K (midtpunktsværdi)

U-værdi fyldning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
Vakupaneel
Afstandsliste
16
18
24
28
Paneltykkelse
mm
20-28 20-28 31-38 31-38
Kontakt Projektsupport for mere information.

Vinduesdimensioner

Karmydermål for 4074 facadevindue (.pdf) 
For øvrige vinduesdimensioner, se under Vindue i menuen til venstre. 

Kontakt Projektsupport for mere information.

Dimensionering

Overslagsmæssig beregning af facadeprofiler
Se nedenstående tabeller i pdf-format.

Facadeprofiler med 2 understøtninger
Facadeprofiler med 3 understøtninger
Facadeprofiler med min. 4 understøtninger
Dimensionering for glasvægt

Kontakt Projektsupport for hjælp med dimensionering.

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Glastykkelse 23-48 mm


Illustrationen viser de forskellige funktionsmål som er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

Oplukkelige enheder

Facadesystemet kan let kompletteres med dør- og vinduesåbninger. Vindueskarmene er tilpasset til glasfalsen i facadesystemet for let montage. Vinduessystem 1074 kan leveres som side/bund-, bund-, top- og sidehængt indadgående. Facadevindue 4074 kan leveres som top- eller sidestyret udadgående.

Dørsystem 2074 kan leveres som ind- og udadgående, samt enkelt og dobbeltdøre, hvor karmprofilen er specialtilpasset til glasfalsen i facadesystemet, for let montage.

Vindue 1074 indadgående

- Profildybde 74 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Side-, bund- eller tophængt
- Side-/Bundhængt
- Fals til 2-og 3-lags glas

Vindue 1074, udadgående

- Profildybde 74 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Side-, bund- eller tophængt
- Fals til 2-og 3-lags glas
   
   

Vindue 1074 blokvindue- Profildybde 74 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Side-, bund- eller tophængt
- Side-/Bundhængt
- Fals til 2-lags glas

Facadevindue 4074 udadgående

- Profildybde 88 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Horisontalhængt vendevindue
- Vertikalhængt vendevindue
- Fals til 2-lags glas
   
   

Dør 2074

- Profildybde 74 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Indad- eller udadgående
- Enkelt- eller dobbeltdøre
- Fals til 2-og 3-lags glas
   
   

Dør 2086 SX

- Profildybde 86 mm
- Isolerede aluminiumprofiler
- Indad- eller udadgående
- Enkelt- eller dobbeltdøre
- Fals til 2-og 3-lags glas
   
   

Komplementering til facader

Sapa Byggesystem ønsker at tilbyde løsninger der udnytter materialet aluminiums gode egenskaber fuldt ud, ikke mindst friheden til at formgive. Vi har to forskellige dekorprofiler: Add og Expressive.

Add er ikke bare en ny udformingsmulighed med sine synlige fastgørelseselementer og sit karakteristiske spor, men også et fleksibelt konsolsystem til fastgørelse af solafskærmning, lynafledere, nedløbsrør, tagrender, skilte og belysning.

Expressive giver dig som kreatør stor frihed til at lade lys og skygge spille over facaden. Det er også muligt at få sit eget design på dekorprofiler hvis det ønskes.

Add, dekorprofiler

Add basisdekorprofil 42693 med geret "Picture frame"- samling. Add basisdekorprofil 42693 kompletteret med farvet udfyldningsliste. Add basisdekorprofil 42693 med kraftfuld skruefastgørelse.

Add, konsolsystem

   
Add basisdekorprofil 42693 med nedløbsrør   Add basisdekorprofil 42693 med lynafleder   Add basisdekorprofil 42693 til fastgørelse af solafskærmning.
         

Expressive, dekorprofiler

Expressive dekorprofil 42695 horisontalt kombineret med 42227 vertikalt Expressive dekorprofil 68827 horisontalt kombineret med 68823 vertikalt Expressive dekorprofil 42695 i vertikal/horison-
tal kombination

Expressive dekorprofil 68819 kombineret vertikalt/horisontalt Expressive dekorprofil 68827 kombineret  vertikalt/horisontalt Expressive dekorprofil 42813 horisontalt, kombineret med 42811 vertikalt

Referencer 4150

Product overview

4150 Facadesystem består af isolerede, 50 mm bredde aluminiumprofiler. Kombinationen mellem de indvendige tætningslister og den dybe isolator optimerer profilernes isolering.

Profilerne fås med forskellig dybde. De er udformede med henblik på at give maksimal stabilitet mod dimensionerende laster, og sammenføjes ved hjælp af skjulte forbindere. Systemet kan på enkel vis sammenbygges med oplukkelige enheder. U-værdien skal oplyses for hele facaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language